Importera frågor i KI Survey

Du kan importera enskilda frågor eller hela block med frågor från andra enkäter eller enkätmallar. Nedan redovisas en genomgång av hur man importera frågor i KI Survey.

Öppna "Importera frågor"

För att importera frågor ska du ha din enkät utvalt i Enkätmenyn och under konstruktion.

KI Survey - Dashboard för enkät Konstruktion
KI Survey - dashboard för enkät.

1. Klicka på Redigera innehåll längst ner på dashboard för enkäten i huvudfältet. Alternativt kan du klicka på Innehåll under Konstruktion i Snabbvalsmenyn.

Ny fråga Plus - Survey Report
Ny fråga popup-fönster i KI Survey.

2. Klicka på "Lägg till fråga", ett vitt plustecken i en grön fyrkant, för att öppna Ny fråga popup-fönster.

Obs! KI:s 5 obligatoriska frågor för kursvärdering får inte redigeras. Frågor kan tilläggas efter den sista obligatoriska frågan.

3. Klicka Importera i nedre vänstra hörnet av Ny fråga popup-fönster.

Importera sök - Survey Report
Importera frågor från enkät - sökfunktion.

Från enkät

I fönstret Importera frågor finns tre flikar. Under fliken Från enkät kan du leta efter enkäter och enkätmallar du har tillgång till, med hjälp av sökfunktionen. Du kan söka efter ord eller öppna fler sökalternativ genom att klicka på kugghjulet.

När du väljer en enkät visas en lista med enkätens innehåll under sökfunktionen i Importera frågor-fönstret. Frågor kan ha informationstext om vad frågorna i avsnittet handlar om. Informationstext brukar sakna numrering.

För att återgå till listan av enkäter klickar du på den vita pilen till vänster av enkätens titel, se bilden nedan.

Importera frågor stjärnmärke - Survey Report
Importera frågor från enkät på KI Survey.

Stjärnmarkera

Stjärnmarkera dina mest aktuella favoriter för snabbare åtkomst genom KI Survey gränssnittet. Detta gäller frågor, enkäter och rapporter.

  • Stjärnmarkerade frågor kommer att finnas under fliken Från favoriter varje gång du öppnar Importera frågor popup-fönster.
Importera utvalda frågor- Survey Report
Importera utvalda frågor på KI Survey.

Från favoriter

Du kan stjärnmarkera frågor för att samla utvalda under Favoriter.

För att välja en fråga klickar du på frågans titel och sedan OK för att lägga till utvalda frågor.

Redigera innehåll

KI Survey Innehåll - Survey Report
  • Importerade frågor kan justeras eller raderas i en liten sidomeny vid varje fråga, under fliken Innehåll.
  • Under fliken Ordna frågor tilläggsfrågor kan ordnas om genom att klicka och dra.
  • Nya sidor kan skapas under fliken Ordna frågor genom att klicka på det gråa plustecknet i den övre höger hörnet på varje sida av enkäten.

Support i KI Survey

Har du frågor kopplat till kursvärdering kan du kontakta Zoe Säflund.

I dagsläget erbjuder inte KI annan support i KI Survey. Ta istället del av de inbyggda hjälpavsnitten, som du alltid når i övre högra hörnet bredvid ditt namn. När du loggat in ser du också ett nyhetsflöde i högerkolumnen där du kan ta del av uppdateringar.

ZS
Innehållsgranskare:
2023-12-01