Zoe Säflund

Zoe Säflund

Pedagogisk utvecklare

Om mig

Jag tillhör Undervisning och Lärande (UoL). Främst arbetar jag med projekt som berör utveckling och utvärdering av utbildning. Ytterligare arbetar jag med enkätkonstruktion, enkätstatistik och dataanalys. Jag är särskilt intresserad i forskningsmetodik och psykometri inom samhällsvetenskap.

Utbildning

Masterexamen i främmande språk och litteraturer, Sienas universitet, Italien, 2004

Kandidatexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2014

Masterexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2017