Ouriginal

Ouriginal (Urkund) är ett textmatchningsverktyg.

KI har en campusliscens till Ouriginal och tjänsten ska bland annat användas för alla examensarbeten som skrivs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Flera av kurserna vid KI använder det även för andra arbeten. Ouriginal ska även användas för arbeten som genomförs i utbildning på forskarnivå.

Läs mer om tjänsten och dess användning på Ouriginals webbplats.

Hur får du tillgång till systemet?

Samtliga lärare vid KI har tillgång till tjänsten. Gå till https://secure.urkund.com/login/sign-in. Under Sign in using your institution väljer du Karolinska Institutet och loggar du in med hjälp av ditt KI-konto.

WD
Innehållsgranskare:
Wietze De Vries
2024-06-17