Verktyg för uppläsning av digital text

Har du behov av att få digital text uppläst?

Karolinska Institutet har följande uppläsningsverktyg: 

  • Interna och externa websidor har uppläsningsverktyg inbyggt i websidorna. 
  • Lärplattformen Canvas har uppläsningsverktyg inbyggt. 
  • Uppläsningsverktyget Tortalk finns för nedladdning på egen dator, samt på samtliga datorer tillgängliga för studenter på KI. 

Tillgång till Tortalk

Studenter på grundnivå och avancerad nivå hämtar sin licens via Student-IT

Medarbetare och doktorander hämtar sin licens via Softwarecenter (för de institutioner som är anslutna till samordnad IT) eller licensansvariga på sina institutioner. Samtliga medarbetare och studenter har tillgång till Tortalk och verktyget kan också användas för att höra sin egen text läsas upp t.ex. för korrekturgenomgång. 

På Tortalks sidor finns informations- och instruktionsfilmer.

Du kan också läsa ett blogginlägg på Tortalks sidor om en student som läst till läkarexamen med dyslexi

Kontakt

CC
Innehållsgranskare:
2023-06-09