Skip to main content

Urkund

Urkund är ett system för att upptäcka plagiat.

KI har en campusliscens till systemet och det ska bl.a. användas för alla examensarbeten som skrivs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Flera av kurserna vid KI använder det även för andra arbeten. Urkund ska även användas för arbeten som genomförs i utbildning på forskarnivå.

Läs mer om systemet och dess användning på Urkunds webb-sida.

Hur får du tillgång till systemet?

Samtliga lärarare vid KI kan få tillgång till systemet. För att få tillgång kan du kontakta Christian Edling eller Charlotta Cederberg på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

När du fått behörighet till systemet får du information från Urkund hur systemet fungerar.

Utbildning i systemet

Urkund erbjuder olika utbildningar mot en kostnad. Läs mer om det här.

Kontakt för att få en användarbehörighet

Samordnare

Christian Edling

Telefon: 08-524 866 76
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: christian.edling@ki.se

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se