Tjänstebeskrivning - SAML2 WebSSO identitetsutgivare

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Karolinska Institutet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren.

Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policyramverk.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av KI, i enlighet med svensk lagstiftning. 

Tjänsten och dess begränsningar

KI garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med krav och förväntningar. KI följer SWAMIDs rekommendationer för överföring av attribut, baserad på entitetskategorier. KI förbehåller sig att i överenskommelse med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut för aktuell tjänst, oavsett vad de entitetskategorier som tjänsteutgivaren är godkänd för rekommenderar.

Har du frågor om SAML2?

Kontakta Helpdesk

ST
Innehållsgranskare:
2023-02-22