Tidsplan Primula 2023

Tidsplan för lönekörningar, underlag och utbetalningar av lön för 2023.

Rapportera med säkerhetsmarginal.

Det är viktigt att all registrering sker fortlöpande. I slutet av inrapporteringsperioden ökar alltid belastningen på så väl personal som system. Använd de sista dagarna endast i undantagsfall för rapportering och inlämning av lönematerial.

OBS! Alla underlag som registreras i PA-webben eller som inkommer till payroll@uf.ki.se efter "underlag till lön" enligt tabellen nedan kan inte garanteras att komma med till löneutbetalning.

Tidsplan 2022
Extra körning (08:00) Extra utbetalning Underlag till lön (gäller även formulär i PA-webben) Lönekörning (08:00) Utbetalningsdag
Januari 4 10 10 18 25
Februari 7 10 9 16 24
Mars 7 10 9 16 24
April 5 11 11 18 25
Maj 5 10 9 17 25
Juni 2 9 8 16 22
Juli Sommar-uppehåll Sommar-uppehåll 10 18 25
Augusti Sommar-uppehåll Sommar-uppehåll 10 17 25
September 5 11 8 18 25
Oktober 5 10 10 18 25
November 7 10 9 16 24
December 6 11 7 15 22
MS
Innehållsgranskare:
2023-03-24