Tidsplan Primula 2022

Tidsplan för lönekörningar, underlag och utbetalningar av lön för 2022.

Rapportera med säkerhetsmarginal.

Det är viktigt att all registrering sker fortlöpande. I slutet av inrapporteringsperioden ökar alltid belastningen på så väl personal som system. Använd de sista dagarna endast i undantagsfall för rapportering och inlämning av lönematerial.

OBS! Alla underlag som registreras i PA-webben eller som inkommer till payroll@uf.ki.se efter "underlag till lön" enligt tabellen nedan kan inte garanteras att komma med till löneutbetalning.

Tidsplan 2022
Extra körning (08:00) Extra utb Underlag till lön Lönekörning (16:30) Utbetalningsdag
Januari 4 10 10 18 25
Februari 7 10 9 16 25
Mars 7 10 9 17 25
April 6 11 8 14 25
Maj 5 10 10 17 25
Juni 7 10 9 16 23
Juli Sommar-uppehåll Sommar-uppehåll 8 17 25
Augusti Sommar-uppehåll Sommar-uppehåll 9 16 25
September 6 9 9 15 26
Oktober 5 10 10 17 25
November 7 10 9 16 25
December 6 9 8 15 23