Support: registrering och rapportering av kliniska studier och kliniska prövningar

Compliance & Data Office (CDO) tillhandahåller forskare med regulatorisk information för registrering och rapportering, instruktioner och tillvägagångssätt samt praktisk support via online-sessioner.

support
Foto: Microsoft Stock Images

Generella frågor

Compliance & Data Office (CDO) vid Karolinska Institutet (KI) erbjuder stöd och resurser för forskare för att effektivt registrera, uppdatera och rapportera resultat för kliniska läkemedelsprövningar och kliniska studier i registren ClinicalTrials.gov, CTIS och EudraCT. För generella frågor angående att skapa ett nytt användarkonto, registrering, uppdateringar och resultatrapportering, kontakta CDO via e-post på: compliance@ki.se.

Online support

CDO erbjuder även en timmes online-session för att hjälpa forskare med att registrera sin studie och rapportera sina resultat i ClinicalTrials.gov, CTIS och EudraCT. Under denna session hjälper en samordnare från CDO forskaren via en steg-för-stegprocess för att slutföra och skicka in registrering/resultat till respektive kliniskt prövningsregister. För resultatrapportering måste forskarna ha tillgång till sin data eller publicerade studie för att säkerställa att informationen finns tillgänglig inför online-sessionen. Forskare som är intresserade av att boka en online-session kan boka ett möte på: Boka onlinesupport.