Styrgrupp - Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Programmets styrgrupp sammanträder två gånger per termin. Önskar ni anmäla ett ärende till styrgruppen behövs underlag för ärendet senast 14 dagar innan sammanträdet. Ärenden samt därtill hörande handlingar skickas till programmets samordnare.

Susanne Guidetti

Programansvarig och ordförande Programmet för Forskarutbildning i Vårdvetenskap (PUF-V)
HELD
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Janne Agerholm

Ledamot i styrgruppen
Socialgerontologi Lennartsson
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eric Asaba

Ledamot i styrgruppen
08-524 838 38
Arbetsterapi
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Pia Enebrink

Ledamot i styrgruppen
Enebrink
K8 Klinisk neurovetenskap

Lars E Eriksson

Ledamot i styrgruppen
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Wibke Jonas

Ledamot i styrgruppen
Jonas
K6 Kvinnors och barns hälsa

Michael Wells

Ledamot i styrgruppen
Lindgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kay Sundberg

Ledamot i styrgruppen; Forskarskolan i Hälsovetenskap
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Reinius

Ledamot i styrgruppen; Post-doc representant
von Knorring
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Marianna Moberg

Ledamot i styrgruppen; Doktorandrepresentant
Schäfer Elinder
K9 Global folkhälsa

Terese Stenfors

Ledamot i styrgruppen
TL Undervisning och lärande
TL Undervisning och lärande

Programmets samordnare

Marina Olsson

Samordnare PUF-V

Institution: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kontakt

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) är värdinstitution för programmet.

Email: puf-v@ki.se

Postaddress

Karolinska Institutet
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
PUF-Health care science, administration, corridor B4
Alfred Nobels allé 23
SE-141 83 Huddinge
Sweden

Besöks- och leveransadress

Institutionen för Neurobiology, Vårdvetenskap och Samhälle
Zanderska huset
Enheten för Omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, korridor B4
Flemingsberg