Styrgrupp - Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Programmets styrgrupp sammanträder två gånger per termin. Önskar ni anmäla ett ärende till styrgruppen behövs underlag för ärendet senast 14 dagar innan sammanträdet. Ärenden samt därtill hörande handlingar skickas till programmets samordnare.

Ordförande

Susanne Guidetti

Programansvarig och Ordförande, PUF-V
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ledamöter

Eric Asaba

Ledamot i styrgruppen
08-524 838 38
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kay Sundberg

Ledamot i styrgruppen, representant från FiH
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Janne Agerholm

Ledamot i styrgruppen
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Michael Wells

Ledamot i styrgruppen
K6 Kvinnors och barns hälsa

Terese Stenfors

Ledamot i styrgruppen
TL Undervisning och lärande

Susanne Rautiainen Lagerström

Ledamot i styrgruppen, representant från SFO-V
K2 Medicin, Solna

Postdoktorrepresentant

Max Kleijberg

Ledamot i styrgruppen, postdoktorrepresentant
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Doktorandrepresentanter 

Andreas Rödlund

Ledamot i styrgruppen, doktorandrepresentant
C6 Institutet för miljömedicin

Anneliese Lilienthal

Ledamot i styrgruppen, doktorandrepresentant
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Samordnare

Chris Bengtsson

Samordnare
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kontakt

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) är värdinstitution för programmet.

E-post: puf-v@ki.se

Postaddress

Karolinska Institutet
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
PUF-Health care science, administration, corridor B4
Alfred Nobels allé 23
SE-141 83 Huddinge
Sweden

Besöks- och leveransadress

Institutionen för Neurobiology, Vårdvetenskap och Samhälle
Zanderska huset
Enheten för Omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, korridor B4
Flemingsberg