Anvisning för handläggning av överklagande av beslut om anställning och om avslag av befordran

Anvisning för handläggning av överklagande av beslut om anställning och om avslag av befordran

  • Diarienummer: 1-1047/2017
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller tillsvidare fr.o.m. 2018-01-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: -

Sammanfattning av anvisningarna

Till Överklagandenämnden för högskolan får beslut av en högskola överklagas vid beslut om anställning, med undantag av beslut om anställning som doktorand eller som lektor vid en befordran. Vidare får beslut att avslå en ansökan om befordran överklagas. Som stöd för högskolornas handläggning av överklaganden har UKÄ (sammanställt en rapport Högskolornas handläggning av överklaganden där närmare vägledning finns. Myndighetens beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas. Notera även att uppenbart oriktiga beslut ska omprövas under vissa omständigheter.