UBW Anknutna

UBW Anknutna är systemet där all data om anknutna hanteras. Tillsammans med ett antal andra bakomliggande system, främst IDAC ersatte det våren 2019 systemet KIMKAT.

Nyheter och driftinfo

Verkstäder och utbildningar i UBW Anknutna

JC
Innehållsgranskare:
2023-11-17