Rekryteringsnämnden

Rekryteringsnämnden bereder och beslutar i ärenden avseende befordran från biträdande lektor till lektor, anställningar av professorer och lektorer (inklusive adjungeringar), gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar. Under hösten 2022 bytte rekryteringsutskottet namn till rekryteringsnämnden.

Rekryteringsnämndens sammanträdestider hösten 2024
Rekryteringsnämndens sammanträdestider hösten 2024
Datum Tid
Torsdag 29 augusti 09.00 - 15.00
Torsdag 26 september 09.00 - 15.00
Torsdag 31 oktober 09.00 - 15.00
Torsdag 28 november 09.00 - 15.00
Onsdag 18 december 09.00 - 15.00

Rekryteringsnämnden 1 september 2023 - 31 december 2026

Ledamöter

Jesper Lagergren, ordförande

Lucie Laflamme, vice ordförande

Peter Bergman, ledamot

Rune Brautaset, ledamot

Maria Eriksson, ledamot

Petter Gustavsson, ledamot

Marie Löf, ledamot

Elisabet Stener-Victorin, ledamot

Terese Stenfors, ledamot

Per Uhlén, ledamot

Berörd prefekt deltar som ledamot i rekryteringsnämnd vid behandling av ansökan om anställning i ärenden där rektor beslutar.

Ludvig Alfors Ericsson, studentrepresentant (MF)

William Eriksson Kaihlavirta, studentrepresentant (OF)

Närvaro och yttranderätt

Claes Frostell - SACO-S

Magnus Anå- OFR/S,P,O

Suppleant: Wietze de Vries, Saco S

Suppleant: Shahla Rostami,  OFR/S,P,O

Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman

 

MS
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2024-06-17