Räkna LAS-tid

I Primula klienten kan du räka LAS-tid genom att gå till menyn Funktioner/övriga listor.

LAS-lista
LAS-lista Foto: Primula
  1. Ange personnummer i fältet Personer eller välj organisation genom att klicka på knappen Enheter
  2. Välj LAS i drop-down listen under Lista
  3. Klicka på knappen Alla
  4. Klicka i Kalkyl
  5. Klicka på Utskrift

Hur presenteras LAS-tid i Primula?

From och Tom kolumnerna anger datumperioden inom vilken personen har arbetat.

I exemplet nedan har personen arbetat 185 dagar under perioden 210401-220228 samt 154 dagar under perioden 220301-220930. Det blir sammanlagt 339 dagar och det motsvarar 11 månader och 5 dagar.

SÄVA-perioden presenteras separat, nämligen perioden 221003-230331. Under denna period har personen arbetat 179 dagar och det motsvarar 5 månader och 29 dagar.

Ett bryt visas även from 220301 eftersom medarbetare som varit anställda i ALVA efter 1 mars 2022 och därefter anställs i SÄVA kan tillgodoräkna sig tiden från 1 mars 2022 som konverteringstid i den nya anställningen. Så i detta fall kan personen tillgodoräkna 154 dagar från sin allmänna visstidsanställning.

LAS-lista
LAS-lista Foto: Skärmdump

För perioden innan oktober år 2022 räknade Primula LAS-dagar med hjälp av antal tillfällen som finns inrapporterade i timlönsformuläret. Är inte antal tillfällen angivet räknar Primula istället vilka datum som timlön är registrerad för.

För perioden from 1 oktober år 2022 räknar Primula endast datumposterna. Dvs har ni registrerat timlön 221001-221003 samt 221010-221015 räknar Primula vad antalet dagar för de valda perioderna blir. I detta fall 3+6= 9 dagar.

Har ni angett fler än två olika anställningsperioder under en månad så kommer Primula att räkna första dagen i den första perioden till den sista dagen i den sista perioden.

MS
Innehållsgranskare:
2024-06-10