HR systemen som ingår

På den här sidan får du en överblick över behörigheter i HR systemen som ingår från anställningsstart utifrån befattning alternativt funktion. Du hittar även information till de behörigheter som ni behöver ansöka om manuellt.

PA-webben och Primula klient

Som chef med arbetsmiljöuppgiftsansvar och prefekt får man behörighet till PA-webben. 

För HR-befattningar och administrativ chef får man utöver PA-webben behörighet till klienten i Primula. 

VIS (Verksamhetsinformations system) 

För chef tilldelas behörighet till personalapplikationerna per automatik när chef får funktion chef med arbetsmiljöuppgiftsansvar i Primula. 

Avonova 

Behörighet till Avonova ges till prefekt, administrativ chef samt HR-befattningarna. 

HR-puls / Exit 

HR-ansvarig, HR-chef, HR-partner och Administrativ chef får behörighet att skicka enkät och se resultat. 

HR-administratör får behörighet att skicka enkät. 

HR-arkiv

Som chef vid KI ges man automatiskt behörighet till HR-arkivet. 

HR-personal ges tillgång efter ansökan via IDAC.

Behörigheter som ansöks manuellt

UBW

Behörighet till UBW och UBW Anknutna ansöks manuellt genom att logga in i UBW och fylla i formuläret.

Bli administratör i systemet för UBW Anknutna

Varbi 

Tilldelning av behörighet sker inte per automatik utan tilldelas manuellt i Varbi. 

Kontakta lokala HR för tilldelning av behörighet. För administrativ chef och prefekt ges läsbehörighet.