Hur blir jag administratör i UBW anknutna systemet?

Information för dig som ska bli anknytningsadministratör på institutionen eller som ska byta institution

Det är AC (Administrativ chef) för institutionen som utser administratör för anknutna på institutionen.

Det är tre delar som ingår när en ny person behöver tillgång till UBW anknutna systemet.

  • Webbseminarium
  • Utbildning
  • Godkännande av AC via systemet UBW

1. Webbseminarium

Administratörer som kan behöva jobba i UBW Anknutna är t.ex. HR-administratörer eller avdelnings-, enhets-, eller forskargruppsadministratörer.

Föreläsning kring regelverken av behörighetshantering och anknytning går att se via KI Play: Inspelningen av föreläsningen.

Lärarledda kurser i IDAC för dig som vill fördjupa dig i systemet och få hjälp av en handledare kommer periodvis, se KI-kalendern.

Kompletterande instruktionsfilmer finns på KI Play. För att nå instruktionsfilmerna behöver du först logga in i KI Play innan du kan följa länkarna. 
Logga in i KI Play här 

Sedan väljer du "Channels" och söker efter kanalen "UBW anknutna instruktionsfilmer". 

2. Utbildning

Det går att välja mellan lärarledd eller e-utbildning:

  • För lärarledd utbildning: Boka in dig på en utbildning via UBW anknutna sidan ”Utbildning i UBW Anknutna” efter utbildningen kommer begäran att godkännas för tillgång till systemet.
  • För e-utbildning: Logga in i Canvas och sök efter kursen "UBW Anknutna administratör". Utbildningen avslutas med en quiz. När man har fått alla rätt blir man tilldelad rollen.

3. Godkännande av AC via systemet UBW

Begär behörighet via systemet UBW’s (fd. agresso) formulär: Behörighet Business World (Agresso)

UBW

Fyll i informationen med dina uppgifter som i exemplet nedan. Under Ange behörighet så fyller du enligt bilden.

ubw

Denna behörighet kommer att skickas till AC för godkännande. När detta är gjort och du har genomgått utbildningen så kommer du att tilldelas behörigheten.