KLARA - Produktdatabas

KLARA produktdatabas ägs av KLARA ekonomiska förening (KEF), vilken består av drygt 20 organisationer (bla. universitet, högskolor och landsting) som tillsammans förvaltar och utvecklar den gemensamt ägda databasen.

Själva programvaran ägs av EcoOnline som på uppdrag av KEF sköter driften samt utvecklar funktioner i databasen.

Databasen innehåller information och säkerhetsdatablad om de kemiska produkter som finns registrerade i databasen. Kvalitetssäkringen (granskningen) av databasen sköts gemensamt av medlemmarna.

Har man ideér på förbättringar eller nya funktioner i KLARA, så går det bra att kontakta KI:s centrala KLARA-administratör Erik Stenholm

I KLARA kan man ha olika behörighet:

  • Administratör (Institutionens Kemikalieombud, ofta en per institution)
  • Kemikalieinventerare (en eller flera per grupp/enhet)
  • Riskbedömare (alla som behöver)
  • Läsrättighet (tex en gemensam i gruppen)

Behörigheten till KLARA är alltid personlig (förutom gruppgemensam läsrättighet) och man får inte ge ut sina inloggningsuppgifter till andra. För att få inloggning till KLARA kontaktas i första hand respektive institutions Kemikalieombud. Men man kan också kontakta KI:s centrala KLARA-administratör Erik Stenholm.

För behörighet som inventerare krävs att man bifogar påskriven delegering från sin närmsta chef, läs mer om detta.

I KLARA kan man:

  • Söka efter information om kemiska produkter i Produktdatabasen (ca 40,000 produkter)
  • Föra kemikalieregister och göra inventeringar
  • Ta ut rapporter och listor
  • Göra riskbedömningar
  • Hitta instruktioner

Alla anställda och studenter på KI campus (med rätt IP-adress) kan söka i Produktdatabasen och hitta information och säkerhetsdatablad för kemiska produkter. För att nå Produktdatabasen från annan plats krävs att man är inloggad i KLARA.

Kontakt:

Erik Stenholm

Handläggare
ES
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-08-17