PA-webben för medarbetare

Här hittar du som medarbetare information om hur du använder PA-webben på Karolinska Institutet

Blanketter och formulär

Manualer och lathundar

Ledighet

Att tänka på vid ansökan i PA-webben

 • Om du har fler än en anställning, välj den anställning för vilken ledigheten ska gälla. Om du ska söka ledigt på heltid, välj ”alla” och fyll i 100% i omfattningen.
 • Om det kommer ett felmeddelande när du klickar på ”Skicka” är det något i registreringen som har blivit fel. Läs meddelandet och klicka på ”Avbryt”, åtgärda felet enligt meddelandet. Kontakta din HR/avdelningsadministratör eller din lönespecialist för hjälp, om du inte kommer vidare.
 • Klicka på Skicka. Då går ärendet till attesterare (chef)
 • Du kan söka flera ledigheter samtidigt genom att välja fler ledigheter och lägga till i ärendet innan du klickar på Skicka. OBS! Ledighet för vab går inte att skicka i samma ärende som övriga ledigheter, vab kan enbart registreras i ett eget ärende. Dock går det att skicka fler vab-registreringar i samma ärende.
 • Om du har skrivit fel, klicka på ”Ändra”. Uppgifterna kan då ändras eller tas bort.
 • Det går att skicka ett meddelande till attesteraren genom att klicka på ikonen för ”Medd/bil”. Detta används bl.a. när du ska göra en korrigering av tidigare sökt ledighet.
 • Om ärendet är felaktigt och inte ska skickas iväg, klicka på ikonen för ”Kasta”
 • För att se hur det har gått med din ansökan, klicka på ”Mitt arkiv”. Om ärendet visas på första sidan är det inte behandlat. Om det inte visas på första sidan, bocka för arkivsökning och fyll i datum när du sökt ledigheten och klicka på Hämta. Då visas ärendet och du ser vilket beslut som är taget.

Felmeddelande vid ansökan

 • Vad betyder felmeddelandet ”Den sammanlagda frånvaron är för stor… För att själv komplettera, tryck Avbryt. För att skicka vidare, tryck OK”?

Detta kan innebära två saker:

1. Du kan ha sökt ledighet med för stor procentsats. Om du redan har en ledighet i botten går det inte att söka nästa ledighet på 100%. Klicka på ”Avbryt” och ändra procentsatsen.

2. Du kan även ha sökt en ledighet som du redan har sökt tidigare och fått beviljad. Klicka på ”Avbryt” och ta bort ärendet.

 • Vad betyder felmeddelandet ”Lönehändelse finns redan. För att själv komplettera, tryck Avbryt. För att skicka vidare, tryck OK”?

Detta innebär att du har sökt en ledighet som du redan har sökt tidigare och fått beviljad. Klicka på ”Avbryt” och ta bort ärendet.

 • Vad betyder felmeddelandet ”Angivet datum ligger ej inom anställningen”?

Detta innebär att du har sökt en ledighet som är längre fram i tiden än så långt din anställning sträcker sig.

Omfattning av ledighet

 • Om du redan har en pågående tjänstledighet och söker ledigt på heltid ska omfattningen fyllas i med den återstående andelen. Exempel: du är anställd på 100% och ledig med 10%. Du fyller i 90% i omfattningen.
 • Om du redan har en pågående tjänstledighet och söker ledigt på deltid räknas omfattningen ut genom att utgå ifrån hur mycket du ska jobba. Exempel: du är anställd på 100%, ledig med 10%. Du ska arbeta 50%. Omfattningen blir 100-10-50=40%
 • Om du är anställd på mindre än 100% räknas omfattningen ut genom att utgå från hur mycket du ska arbeta. Exempel: du är anställd på 75% och ska under ledigheten arbeta 50% av en heltid. Omfattningen blir 75-50/75=33,3%. Om du ska arbeta 50% av 75%, dvs 37,5% av en heltid, blir omfattningen 50%.
 • Om du är anställd på 100% och har en ledighet på 20%, arbetar 80%. Du vabbar halva dagen. Rätt omfattning är 50x80 = 40%.

Barnets födelsedatum vid föräldraledighet (barnknappen)

Du som har barn under 12 år ska lägga till efterfrågad information under barnknappen. Detta då vi behöver information om barnets ålder för att kunna administrera ledighetsansökningar som gäller föräldraledighet och vård av barn.

Så här gör du:

 • Gå in under Min sida i PA-webben
 • Gå till flik Personuppgifter
 • Klicka på Barn-knappen
 • Skriv in dina barns födelsedatum (om du endast har ett beräknat förlossningsdatum ska detta datum anges) och deras namn, ett i taget. Vill du inte ange deras namn går det bra att bara ange ”barn” och har du fler barn kan du ange barn 1 för det förstfödda och för nästkommande kan du ange barn 2 osv
 • Klicka på Lägg till
 • När raden flyttats ned, klicka på Spara och sedan på Skicka-knappen

Problem med åtkomst till PA-webben

Har du problem med att logga in i PA-webben kan du läsa mer här: https://medarbetare.ki.se/problem-med-atkomst-till-pa-webben

MS
Innehållsgranskare:
2024-05-21