Lär dig svenska

Engelska kan vara arbetsspråket på forskningsinstitutioner och det kan också vara tillräckligt att använda engelska i vardagslivet, eftersom de flesta svenskar är relativt flytande i engelska. Goda kunskaper i svenska underlättar dock starten på ditt nya liv i Sverige.

Enligt språklagen är svenska huvudspråket i Sverige. Goda kunskaper i svenska behövs också i det dagliga arbetet, i undervisning, för ledaruppdrag och i kontakter med det omgivande samhället. Att kunna tala och skriva på svenska är också ofta avgörande när man söker jobb i Sverige.

En ny statlig utredning har föreslagit att vuxna som söker permanent uppehållstillstånd från och med 2027 ska behöva klara två prov, ett i svenska språket och ett i svenska samhället. Enligt förslaget ska sökande förväntas ha en nivå i svenska som motsvarar A2 på GERS, motsvarande SFI nivå C.

KI:s ramramavtal med Folkuniversitetet avseende kurser i svenska språket

Obs! Ramavtalet gäller hos Folkuniversitetet Karolinska Institutet Swedish courses, ej det ordinarie öppna utbudet.

Terminskurser

Nivåerna A1, A2, B1, B1+ och B2 består av tre delkurser (20 lektioner à 45 minuter = 1,5 timme en gång i veckan i 10 veckor eller två gånger i veckan i 5 veckor). Kursstart januari, februari, mars, april och september, oktober, november

Avgifter: 

- om du betalar via KI:s institution (ZZ-koden behövs) 1 490 SEK exkl. moms per kurs
- om du betalar själv 1 863 SEK inkl. moms.
- doktorander och postdocs erbjuds en delkurs kostnadsfritt (Folkuniversitetet fakturerar International Staff Services)

Plats: Folkuniversitetet Holländargatan 38, T-bana Rådmansgatan, Odenplan eller Zoom

Anmälan: www.folkuniversitetet.se/karolinska/ 

Individuell undervisning 1-1

pris per studerande och per en lektionstimme (60 min) 490 SEK exkl. moms

Kontakt

ki-utbildningar.stockholm@folkuniversitetet.se

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) ger kostnadsfri kunskap om det svenska språket och det svenska samhället. Kommuner har en skyldighet att erbjuda SFI till nyanlända vuxna invandrare med personnummer. Även EU-medborgare som inte har ett personnummer har rätt att delta i SFI-programmet om de har rätt att vistas i Sverige. Kontakta din kommun:
SFI i Stockholm
SFI i Solna
SFI i Huddinge

SIFA Intensivstudier i svenska för vuxna med akademisk bakgrund (ekonomer, jurister, ingenjörer eller pedagoger; distansundervisning, klassrumsundervisning). 

SFx-medicin heltids intensivkurser i svenska för medicinsk personal dagtid i Huddinge. Ingen distans, inga deltidskurser.

Gemensam europeisk referensram för språk GERS

Språknivåer på GERS
Gemensam europeisk referensram för språk, GERS (CEFR) Svenska för invandrare, sfi, och komvux Nivå
A1 Sfi A och B Nybörjarnivå
A2 Sfi C Nybörjarnivå
B1 Sfi D Självständig språkanvändare
B2- Sva grundläggande Självständig språkanvändare
B2 Sva 1 Självständig språkanvändare
C1- Sva 2 Avancerad språkanvändare
C1 Sva 3 Avancerad språkanvändare
C2 Tvåspråkig (Bilingual) Avancerad språkanvändare