AI för anställda: Microsoft Copilot

Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) är ett AI-drivet chattverktyg från Microsoft. Tjänsten finns tillgänglig i en förhandsversion som ingår utan extra kostnad i KI:s Microsoft 365-licenser för medarbetare, och du når den enkelt genom att logga in i webbläsaren.

Med Copilot kan du använda naturligt språk för att få hjälp med olika arbetsrelaterade uppgifter som att generera text och bilder, analysera data, sammanfatta dokument, skriva kod och mycket mer. Samlingsnamnet för allt detta är generativ AI och denna artikel är ett försök till att både inspirera, men kanske även att problematisera ämnet något.

Nedan följer några praktiska exempel på hur du kan använda stora AI-språkmodeller.

Microsofts nya Copilot-app

Microsoft har nyligen lanserat en ny mobilapp för Copilot. Ditt KI-ID ger dig tillgång till Copilot via webben eller sidofältet i Edge - du kan inte nå den skyddade KI-instansen av Copilot i den mobila appen i dagsläget.

Sammanfatta och analysera text

Ofta används AI-språkmodeller för att sammanfatta längre texter för olika syften. Exempel på detta kan vara för att:

  • Snabbt få en överblick över innehållet i ett längre dokument.
  • Generera en populärvetenskaplig sammanfattning av en egen text.
  • Få förslag på hur du kan förbättra språket i en text.
  • Översätta texter.

Copilot/BCE kan användas för att analysera den text du har öppen i webbläsaren (se nedan för en guide till hur du ger Copilot tillåtelse till detta). Vill du analysera en text på din egen dator, är förslaget att spara den som en PDF-fil och sedan öppna den i webbläsaren. 

Två enkla exempel på hur du kan skapa en populärvetenskaplig sammanfattning av en text är att i chatten skriva:

Skriv en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.

Skriv en populärvetenskaplig sammanfattning på cirka 1000 tecken.

Uppslag och inspiration

Ett användningsområde för Copilot kan vara att hitta nya idéer och uppslag kring mer alldagliga sysslor som exempelvis matlagning eller resande. Copilot kan också hjälpa till med mer fritt fabulerande kring hypotetiska scenarier. Några exempel:

Skriv en kort berättelse där huvudpersonen är en åldrande astronaut som beslutar sig för att göra en sista resa till rymden.

Ge mig recept på thaimat utan koriander.

Ge förslag på saker att göra om jag bara har två timmar i London.

Hitta luckor i befintligt forskningsområde

Att hitta luckor inom forskning är ofta tidsödande. Copilot kan vara en liten hjälp på vägen. Det kräver dock att du har en relativt god förhandskunskap inom området för att utvärdera svaren. Du kan så klart också bara be tjänsten att lista luckor:

Mitt forskningsområde är flödesdynamik. Vilka luckor finns det inom det området?

Redan här kan du få bra uppslag, men för att få lite mer kött på benen kan du be Copilot att lista fem forskningsrapporter inom någon av de föreslagna luckorna:

Mitt specialområde inom flödesdynamik är kontaktvinkel på droppgenerering i ett T-korsningsmikrofluidsystem. Ge mig fem forskningrapporter om det.

Du kan även be Copilot att redogöra för om det finns frågor inom ett forskningsområde där det råder delade meningar:

Mitt forskningsområde är flödesdynamik. Finns det kontroverser inom det området?

Du kan även fråga om det finns begränsningar inom befintlig forskning eller om det helt saknas publikationer inom visst område. Men återigen, det kräver att du redan innan har en ganska god kunskap inom området.

Skriva kod

Copilot kan användas för att skriva och analysera programkod. Det kan vara till hjälp för att:

  • Spara tid genom att låta Copilot skriva kod.
  • Illustrera med exempelkod hur du använder en viss teknologi.
  • Förstå och dokumentera vad befintlig kod gör.
  • Identifiera buggar i given kod.

Till exempel kan du skriva:

Skriv en algoritm i python för att validera ett svenskt personnummer.

Write an example in R for how to extract demographic data from Statistics Sweden’s open data PxWeb API.

Naturligtvis måste du själv kontrollera att resultaten från Copilot är korrekta och fungerar. Som i exemplet ovan kan du chatta i valfritt språk - skriver du på engelska får du ett svar på engelska.

Dekorativ bild.

Inställningar och praktiska tips

Den rekommenderade webbläsaren för att få ut det mesta av Copilot och Bing Chat Enterprise är Microsoft Edge, då tjänsten är inbakad direkt i webbläsaren. Edge finns även tillgänglig som app för mobilen. För att komma åt Copilot klickar du på den blågröna ikonen längst upp till höger.

Detta öppnar ett sidofält där du högst upp ska ha en grön sköld med en bock i. Den gröna skölden indikerar att du är inloggad i KI:s instans av Microsoft 365 och att ingen data lämnar vår miljö. Om du inte ser den tyder det på att du inte är inloggad i Edge och att du behöver göra det. Gå då till copilot.microsoft.com.

Överst i sidofältet finns så två alternativ: chat och compose (chatt och skriv på svenska). Det finns viss överlappning mellan vad de olika funktionerna kan göra, men i grund och botten är chat avsett för snabb informationssökning medan compose hjälper dig att skapa innehåll från grunden. Exempel på en fråga i chatläge:

Jämför designen av de fem högsta byggnaderna i världen.

Exempel på fråga i composeläge:

Skriv en limerick om en man som tappat sin hatt.

Läs in PDF-filer

En stor fördel med att använda Copilot direkt i Microsoft Edge är att du kan sammanfatta exempelvis en PDF-fil som är öppen i huvudfönstret. För att få det att fungera behöver du dock ge Copilot tillåtelse att ha åtkomst till ditt dokument. Gör så här:

Skärmbild.
1. Klicka på det lilla kugghjulet längst ner till höger i det öppna sidofältet.
Skärmbild.
2. Detta öppnar ett inställningsfönster. Där klickar du på pilen bredvid “Copilot”.
Skärmbild.
3. Där finns sedan ett par alternativ att laborera med, men det viktiga i det här sammanhanget är att se till att “Ge Microsoft åtkomst till sidinnehåll” är ifylld.

Öppna din pdf för att ge Copilot åtkomst

Med dessa inställningar på plats kan du börja använda Copilot för att läsa och tolka din pdf.

För att Copilot ska kunna läsa din pdf behöver den först öppnas i den aktiva fliken i Edge - detta gör du genom att dra filen in till fliklisten överst i programmet, eller genom att högerklicka på filen, välja "Öppna med" och där välja Edge.

Temperatur

En ytterligare inställning du kan laborera med är  det som kallas temperatur i AI-sammanhang, alltså hur mycket “fantasi” din chatbot ska tillåtas uppvisa. Denna inställning finns under huvudrubriken “chat” i sidofönstret.

I de fall du vill sammanfatta ett öppet dokument direkt i webbläsaren är åtminstone vår erfarenhet att resultatet blir bäst med det mer precisa alternativet.

Skärmbild.
Välj hur "kreativ" din chatt ska vara.

Avslutning och kontakt

Funktionen IT-forskningsstöd hos ITA står bakom den här sidan. Vi får ofta frågor kring olika tillämpningar av AI-verktyg och önskemål om olika tjänster. Ofta kan vi hänvisa till just Copilot som täcker många av de behov som det ges uttryck för. Just därför har vi tagit fram den här sidan som kan erbjuda en enkel introduktion till möjligheterna hos Copilot. 

Men framför allt: eftersom Copilot ligger inom ramen för vårt avtal med Microsoft så är all data skyddad och lämnar inte KI på något vis - detta gör det till förstahandsvalet bland alla tillgängliga verktyg för generativ AI som är tillgängliga i dag.

Hör gärna av dig till oss vid frågor.

IT-forskningsstöd

Profile image

Mikael Carp

Systemförvaltare
+46852485348
Profile image

Johan Lagerros

Forskningsinfrastrukturspecialist