Skapa undertexter till dina filmer med Screencast-o-Matic

Enligt EU-direktiv om webbtillgänglighet ska filmer som produceras ha undertexter. Att skapa en separat textningsfil istället för att ha en undertext som är "inbränd" i video gör materialet mer tillgängligt.

För längre inspelningar underlättar det att kunna ladda ned texten och på så sätt kunna skumma igenom innehållet. På den här sidan guidar vi dig i hur du skapar och publicerar undertext till dina filmer. Texterna skapar du i tjänsten Screencast-o-Matic (SOM). Text och film länkas ihop och publiceras i tjänsten KI Play.

Andra fördelar med undertextning där texten ligger i en separat fil är att användaren själv ställa in storlek, färg och font på texten, något som blir användbart när filmen visas på olika enheter.

Undertextning, varför då?

Automatgenererad textning - from speech to text

Textning från manus

Publicera film och text på KI Play

Tillgänglig film

Film och ljud måste göras tillgänglig för alla, det innebär bland annat att filmer ska innehålla undertexter och syntolkning. Läs mer om vad du behöver tänka på för tillgänglig film