Skapa ett nytt användarkonto för ett kliniskt prövningsregister

Innan en ny studie registreras måste forskare först skapa ett nytt användarkonto för det specifika kliniska prövningsregistret. Det finns specifika tillvägagångssätt för registrering av ett nytt användarkonto i ClinicalTrials.gov och EudraCT.

Registration
Foto: Pexels

Introduktion

Det är olika tillvägagångssätt för att skapa ett nytt användarkonto i ClinicalTrials.gov och EudraCT. För ClinicalTrials.gov skapas nya användarkonton för forskare vid Karolinska Institutet (KI) genom PRS Administratörskontot via Compliance & Data Office (CDO). För att skapa ett nytt användarkonto i ClinicalTrials.gov måste forskaren kontakta CDO och göra en officiell begäran om att öppna ett nytt användarkonto. Begäran kan göras via e-post till compliance@ki.se. Forskare måste tillhandahålla följande information i e-postbegäran: Fullständigt namn, e-postadress och telefonnummer till forskaren som begär ett nytt användarkonto. Specifika instruktioner för att registrera ett nytt användarkonto i ClinicalTrials.gov kan nås genom att ladda ner dokumentet “Tekniska instruktioner för att skapa nytt användarkonto" med länken nedan.

När det gäller EudraCT så registreras nya användarkonton direkt via EudraCT:s hemsida. Specifika instruktioner för registrering av ett nytt användarkonto i EudraCT kan nås genom att ladda ner dokumentet "Tekniska instruktioner för att skapa nytt användarkonto" med länken nedan. Information och tillvägagångssätt för att registrera nytt användarkonto finns också i dokumentet “KI:s Anvisningar för Registrering och Rapportering av Kliniska Prövningar” med länken nedan.

Viktigt att notera!

Från och med 31 januari 2022 börjar en ny EU-gemensam förordning att tillämpas, prövningsförordning EU 536/2014, även kallad Clinical Trials Regulation. Det innebär att från den 31 januari ska nya kliniska läkemedelsprövningar registreras i CTIS (Clinical Trials Information System) istället för EudraCT. CTIS är en ny gemensam webbportal och databas för kliniska prövningar inom EU. KI kommer ha en så kallad ”organisation-centric approach”. Information om detta kommer inom kort.

Mer information finns att läsa på EMA:s hemsida och hos Läkemedelsverket.