Serviceteam ANA Futura

Vi har ett service team i lokalerna i ANA Futura. Gruppens uppgifter är att hantera de gemensamma ytorna samt övrig service och teknisk service i ANA Futura.

Serviceteamet har ett ärendehanteringssystem som gör det enklare att hålla reda på alla ärenden som kommer in i ANA Futura. Du kan maila eller registrera ett ärende själv via webbportalen. Du kan också ringa, antingen via det gemensamma telefonnumret eller till en tekniker direkt. Se uppgifter nedan.

Kontaktuppgifter till serviceteamet:

Telefonnummer: 08-524 836 41

Epost:  serviceteam.anafutura@ki.se

Registera ärende: Logga in i systemet och registrera ärende direkt via webbportalen

Tommy Eklund

Koordinator
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Michael Davoren

Tekniker
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Maria Lunell

Tekniker
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Marjan Amiri

Laboratoriesäkerhetssamordnare
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Åsa Hedberg

Teknisk assistent
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Facility Management personal i ANA Futura

Katrin Pütsep

Frysfacilitetsansvarig
Labratorieservice
C3 Fysiologi och farmakologi

Tjänster som tillhandahålls av serviceteamet

Ilustration över tjänster som tillhandahålls av serviceteamet i ANA Futura.
Tjänster som tillhandahålls från serviceteamet i ANA Futura. Foto: N/A

Documents

LF
Innehållsgranskare:
2023-09-18