Skip to main content

Semester

Semesterreglerna styrs av Semesterlagen och Villkorsavtalet. Karolinska Institutet har även lokala avtal om semester.

Ansök om semester

Registrera din ansökan om semester i PA-webben.

Allmänt

  • Alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommaren.
  • Minst tjugo dagar ska tas ut under kalenderåret.
  • Du får ha max 30 sparade semesterdagar.
  • Semester räknas i hela dagar. Som hela semesterdagar räknas även sådana dagar då en deltidsarbetande arbetstagare har semester. En arbetstagare har inte, enligt semesterlagen, rätt att få semester under en del av dagen. Om arbetstagaren önskar semester endast en del av en arbetsdag räknas den dagen som en hel semesterdag.

Antal semesterdagar

Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:

Upp till det år du fyller 29 år 28 dagar

Från det år du fyller 30 år 31 dagar

Från det år du fyller 40 år 35 dagar

Kvotsemester

Om du i snitt arbetar mindre än fem dagar per vecka går det åt mer än en semesterdag för varje dag du tar ut semester. Semesterkvoten räknas ut genom att dela en heltidsanställds antal arbetsdagar i begränsningsperioden med antal arbetsdagar du arbetar i samma period.

Semestertillägg

Semestertillägget är 0,44% för varje uttagen semesterdag. För Saco-S-medlemmar är semestertillägget 0,49%. Semestertillägget utbetalas när semestern tas ut.

Schablonsemester

Lärare, forskare, amanuens och forskarstuderande har schablonsemester vilket innebär att all semester anses uttagen under året. Semestertillägget blir normalt utbetalat två gånger per år, en gång på sommaren och en gång på vintern. Anställda med schablonsemester ska inte ansöka om semester i PA-webben.

Dokument