Semester

Semester tjänas in under innevarande år.

Arbetstagaren ska ta ut minst 20 semesterdagar under året. Om arbetstagaren inte tar ut minst 20 dagar efter påminnelse förlägger arbetsgivaren resterande semester. Om det inte går att förlägga ut 20 semesterdagar under kalenderåret, så utbetalas ej uttagna semesterdagar upp till 20 semesterdagar ut i pengar. Arbetstagaren har rätt att få en sammanhängande ledighet om fyra veckor under perioden juni-augusti. Betalda semesterdagar ska tas ut före obetalda, obetalda dagar behöver inte tas ut. Semesterdagar från innevarande år ska tas ut före sparade dagar. Semester kan inte tas ut för del av dag. Semesterplaneringen ska vara klar i god tid. Den anställde ska två månader innan semestern tas ut få veta om den är beviljad.

Semesterreglerna styrs av Semesterlagen och Villkorsavtalet. Karolinska Institutet har även lokala avtal om semester.

Ansök om semester

Registrera din ansökan om semester i PA-webben.

Allmänt

  • Alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommaren.
  • Minst tjugo dagar ska tas ut under kalenderåret.
  • Du får ha max 30 sparade semesterdagar.
  • Semester räknas i hela dagar. Som hela semesterdagar räknas även sådana dagar då en deltidsarbetande arbetstagare har semester. En arbetstagare har inte, enligt semesterlagen, rätt att få semester under en del av dagen. Om arbetstagaren önskar semester endast en del av en arbetsdag räknas den dagen som en hel semesterdag.

Antal semesterdagar

Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:

  • Upp till det år du fyller 29 år 28 dagar
  • Från det år du fyller 30 år 31 dagar
  • Från det år du fyller 40 år 35 dagar

Beräkning av semesterdagar

Antal betalda semesterdagar beräknas enligt nedan: (antal anställningsdagar) / 365 x årssemester - 366 vid skottår Exempel: Arbetstagare som blir anställd 1 mars med 28 semesterdagar har 30 april tjänat in enligt följande: 61 / 365 x 28 = 4,68 = 5 dagar Decimaler avrundas alltid uppåt vid beräkning av semesterdagar, arbetstagaren har således tjänat in fem semesterdagar. Observera att antalet anställningsdagar kan påverkas av olika tjänstledigheter som inte är semesterkvalificerande.

Kvotsemester

Om du i snitt arbetar mindre än fem dagar per vecka går det åt mer än en semesterdag för varje dag du tar ut semester. Semesterkvoten räknas ut genom att dela en heltidsanställds antal arbetsdagar i begränsningsperioden med antal arbetsdagar du arbetar i samma period.

Beräkning av semesterkvot

Om en arbetstagare arbetar i genomsnitt mindre än fem dagar per vecka kallas det för koncentrerad deltid. Dennes semesterkvot beräknas enligt nedan:

5 / a x b = c

a = antalet ordinarie arbetsdagar som arbetstagaren enligt fastställd lista genomsnittligt ska fullgöra per vecka

b = antalet ordinarie arbetsdagar som ingår i semesterledigheten

c = antalet semesterdagar som ska ingå i semesterledigheten

Exempel 1: Arbetstagare arbetar tre dagar per vecka och ska vara ledig en vecka 5 x 3 / 3 = 5 dvs det går åt 5 semesterdagar för en semestervecka

Exempel 2: Arbetstagare arbetar tre dagar udda veckor, två dagar jämna veckor och ska vara ledig i två veckor 10 / 3 x 3  = 10 dvs det går åt 10 semesterdagar för två semesterveckor

Schablonsemester

Lärare, forskare, amanuens och forskarstuderande har schablonsemester vilket innebär att all semester anses uttagen under året. Semestertillägget blir normalt utbetalat två gånger per år, en gång på sommaren och en gång på vintern. Anställda med schablonsemester ska inte ansöka om semester i PA-webben.

För lärare (definierade enligt KI:s anställningsordning för lärare och forskare), forskare, postdok, klinisk assistent samt forskarstuderande (doktorand) gäller schablonsemester vilket innebär att hela årssemestern anses uttagen under innevarande år. Semesterdagarna förläggs vanligtvis i lönesystemet genom en period på sommaren och en period i december, dvs semestertillägget utbetalas normalt två gånger per år. Om en person med schablonsemester vill spara semesterdagar måste all årets semester planeras tillsammans med närmaste chef. Senast den 31 mars ska institutionen veta hur många dagar som ska sparas, i annat fall anses semestern uttagen.

Sparad semester

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Ingen arbetstagare får dock ha fler sparade dagar än 30.

Övergångsbestämmelser: Arbetstagare som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.

Semestertillägg

För varje uttagen semesterdag betalas semestertillägg med 0,44% av den fasta lönen (för medlemmar i Saco-S 0,49%). Semestertillägget utbetalas samma månad som semestern tas ut.

Semesterersättning

Om en anställning upphör innan all semester är uttagen betalas semesterersättning för kvarstående semesterdagar. Ersättningen per dag är 4,6% av den fasta månadslönen plus semestertillägg 0,44% (för medlemmar i Saco-S 0,49%). Ersättningen utbetalas månaden efter anställningen avslutats.

För varje uttagen betald semesterdag finns en semesterlönegaranti, se Villkorsavtalet.

 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • H7.Medicin, Huddinge
Logga in med KI-ID