Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende befordran från biträdande lektor till lektor, anställningar av professorer och lektorer (inklusive adjungeringar), gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar.

Rekryteringsutskottets sammanträden hösten 2021
Rekryteringsutskottets sammanträdestider VT 2022
Datum Tid
Onsdag 26 januari 08.30 - 14.30
Onsdag 2 februari 08.30 - 14.30
Torsdag 10 mars 08.30 – 14.30
Torsdag 7 april 08.30 – 14.30
Torsdag 5 maj 08.30 - 14.30
Onsdag 8 juni 08.30 - 14.30

Rekryteringsutskottet 1 april 2019 - 31 december 2022

Ledamöter

Jan Hillert, ordförande

Lucie Laflamme, vice ordförande

Martin Bergö, vicerektor, ordförande för kommittén för forskning

Maria Eriksson, ledamot

Anette Lohmander, ledamot

Elisabet Sterner-Victorin, ledamot

Marie Arsenian-Henriksson, ledamot

Berörd prefekt deltar som ledamot i rekryteringsutskottet vid behandling av ansökan om anställning i ärenden där rektor beslutar.

Tobias Kammann, studentrepresentant (MF)  

Fatima Hamie, studentrepresentant (OF)

Närvaro och yttranderätt

Jonas Fuxe - SACO-S

Afsar Rahbar- OFR/S,P,O

Suppleant: Claes Frostell, Saco S

Suppleant: Magnus Anå,  OFR/S,P,O

Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman

Kontakt med handläggare för lärarrekrytering

Vänligen kontakta någon av våra HR-specialister för lärarrekrytering.