Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende befordran från biträdande lektor till lektor, anställningar av professorer och lektorer (inklusive adjungeringar), gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar.

Rekryteringsutskottets sammanträden hösten 2022
Rekryteringsutskottets sammanträdestider HT 2022
Datum Tid
Onsdag 7 september 08.30 - 14.30
Fredag 16 september 08.30 - 14.30
Torsdag 13 oktober 08.30 – 14.30
Onsdag 16 november 08.30 – 14.30
Torsdag 15 december 08.30 - 14.30

Rekryteringsutskottet 1 april 2019 - 31 december 2022

Ledamöter

Jan Hillert, ordförande

Lucie Laflamme, vice ordförande

Martin Bergö, vicerektor, ordförande för kommittén för forskning

Rune Brautaset, ledamot

Maria Eriksson, ledamot

Anette Lohmander, ledamot

Elisabet Sterner-Victorin, ledamot

Marie Arsenian-Henriksson, ledamot

Berörd prefekt deltar som ledamot i rekryteringsutskottet vid behandling av ansökan om anställning i ärenden där rektor beslutar.

Tobias Kammann, studentrepresentant (MF)  

Vakant, studentrepresentant (OF)

Närvaro och yttranderätt

Jonas Fuxe - SACO-S

Afsar Rahbar- OFR/S,P,O

Suppleant: Claes Frostell, Saco S

Suppleant: Magnus Anå,  OFR/S,P,O

Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman

Kontakt med handläggare för lärarrekrytering

Vänligen kontakta någon av våra HR-specialister för lärarrekrytering.