Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende befordran från biträdande lektor till lektor, anställningar av professorer och lektorer (inklusive adjungeringar), gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar.

Rekryteringsutskottets sammanträdestider VT 2021
Datum Tid
Onsdag 27 januari 08.30 - 14.30
Onsdag 17 februari 08.30 - 14.30
Torsdag 18 februari 08.30 – 14.30
Onsdag 31 mars 08.30 – 14.30
Torsdag 15 april 08.30 - 14.30
Onsdag 5 maj 08.30 - 14.30
Torsdag 3 juni 08.30 - 14.30
Torsdag 17 juni 08.30 - 14.30
Rekryteringsutskottets sammanträdestider HT 2021
Datum Tid
Onsdag 25 augusti 08.30 - 14.30
Onsdag 8 september 08.30 - 14.30
Onsdag 6 oktober 08.30 – 14.30
Onsdag 17 november 08.30 – 14.30
Onsdag 15 december 08.30 - 14.30

Rekryteringsutskottet 1 april 2019 - 31 december 2022

Ledamöter

Jan Hillert, ordförande

Lucie Laflamme, vice ordförande

Martin Bergö, vice ordförande för kommittén för forskning

Abdel El Manira, ledamot

Maria Eriksson, ledamot

Robert Harris, vicerektor, ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå

Anette Lohmander, ledamot

Elisabet Sterner-Victorin, ledamot

Annika Östman-Wernerson, vicerektor, ordförande för kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Berörd prefekt deltar som ledamot i rekryteringsutskottet vid behandling av ansökan om anställning i ärenden där rektor beslutar.

Wilma Lindström, studentrepresentant (MF)  

Fatima Hamie, studentrepresentant (OF)

Weiyingqi Cui, studentrepresentant (MF)

Suppleant: Yangjun Liu, studentrepresentant (MF)

Närvaro och yttranderätt

Jonas Fuxe - SACO-S

Afsar Rahbar- OFR/S,P,O

Suppleant: Claes Frostell, Saco S

Suppleant: Magnus Anå,  OFR/S,P,O

Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman

Kontakt med handläggare för lärarrekrytering

Vänligen kontakta någon av våra HR-specialister för lärarrekrytering.