Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende befordran från biträdande lektor till lektor, anställningar av professorer och lektorer (inklusive adjungeringar), gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar.

Rekryteringsutskottets sammanträdestider 2021
Datum Tid Plats
Onsdag 27 januari 08.30 - 14.30 Digitalt möte
Onsdag 17 februari 08.30 - 14.30 Digitalt möte
Torsdag 18 februari 08.30 – 14.30 Digitalt möte
Onsdag 31 mars 08.30 – 14.30 Digitalt möte
Torsdag 15 april 08.30 - 14.30 Digitalt möte
Onsdag 5 maj 08.30 - 14.30 Digitalt möte
Torsdag 3 juni 08.30 - 14.30 Digitalt möte
Torsdag 17 juni 08.30 - 14.30 Digitalt möte

Rekryteringsutskottet 1 april 2019 - 31 december 2022

Ledamöter

Jan Hillert, ordförande

Lucie Laflamme, vice ordförande

Martin Bergö, vice ordförande för kommittén för forskning

Abdel El Manira, ledamot

Maria Eriksson, ledamot

Robert Harris, vicerektor, ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå

Anette Lohmander, ledamot

Elisabet Sterner-Victorin, ledamot

Annika Östman-Wernerson, vicerektor, ordförande för kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Berörd prefekt deltar som ledamot i rekryteringsutskottet vid behandling av ansökan om anställning i ärenden där rektor beslutar.

Wilma Lindström, studentrepresentant (MF)  

Elizabeth Stenwall, studentrepresentant (OF)

Weiyingqi Cui, studentrepresentant (MF)

Suppleant: Yujiao Wu, studentrepresentant (MF)

Närvaro och yttranderätt

Jonas Fuxe - SACO-S

Magnus Anå - OFR/S,P,O

Suppleant: Claes Frostell, Saco S

Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman

Kontakt med handläggare för lärarrekrytering

Vänligen kontakta någon av våra HR-specialister för lärarrekrytering.