Rekryteringsnämnden

Rekryteringsnämnden bereder och beslutar i ärenden avseende befordran från biträdande lektor till lektor, anställningar av professorer och lektorer (inklusive adjungeringar), gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar. Under hösten 2022 bytte rekryteringsutskottet namn till rekryteringsnämnden.

Rekryteringsnämndens sammanträdestider hösten 2023
Rekryteringsnämndens sammanträdestider hösten 2023
Datum Tid
Onsdag 30 augusti 08.30 - 14.30
Torsdag 21 september 08.30 - 14.30
Tisdag 10 oktober 08.30 - 14.30
Fredag 27 oktober 08.30 – 14.30
Onsdag 22 november 08.30 – 14.30
Torsdag 14 december 08.30 - 14.30
Rekryteringsnämndens sammanträdestider våren 2024
Rekryteringsnämndens sammanträdestider våren 2024
Datum Tid
Torsdag 25 januari 9.00 - 15.00
Torsdag 22 februari 9.00 - 15.00
Torsdag 21 mars 9.00 - 15.00
Torsdag 25 april 9.00 - 15.00
Torsdag 30 maj 9.00 - 15.00
Torsdag 13 juni 9.00 - 15.00

Rekryteringsnämnden 1 september 2023 - 31 december 2026

Ledamöter

Jesper Lagergren, ordförande

Lucie Laflamme, vice ordförande

Peter Bergman, ledamot

Rune Brautaset, ledamot

Maria Eriksson, ledamot

Petter Gustavsson, ledamot

Marie Löf, ledamot

Elisabet Stener-Victorin, ledamot

Terese Stenfors, ledamot

Per Uhlén, ledamot

Berörd prefekt deltar som ledamot i rekryteringsnämnd vid behandling av ansökan om anställning i ärenden där rektor beslutar.

Anita Javanmardi, studentrepresentant (MF)

William Eriksson Kaihlavirta, studentrepresentant (OF)

Tobias Kammann, studentrepresentant (MF)

Närvaro och yttranderätt

Claes Frostell - SACO-S

Afsar Rahbar- OFR/S,P,O

Suppleant: Wietze de Vries, Saco S

Suppleant: Magnus Anå,  OFR/S,P,O

Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman

 

Kontakt med handläggare för lärarrekrytering

Vänligen kontakta någon av våra HR-specialister för lärarrekrytering.

CP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2023-11-08