Rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare vid KI

Karolinska Institutet rekryterar och stödjer framstående juniora forskare inom medicinsk vetenskap.

Under 2022 kommer upp till åtta anställningar som biträdande lektor, upp till fyra anställningar som senior forskningsspecialist/senior forskare (förlängning av anställning som forskarassistent) samt upp till nio konsolideringsbidrag att utlysas. Programmet finansieras av Karolinska Institutets fakultetsnämnd.

Ansökningsperioden är 23 mars - 28 april 2022

Kontakta oss vid frågor