Rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare vid KI

Karolinska Institutet rekryterar och stödjer framstående juniora forskare inom medicinsk vetenskap.

Under 2022 har upp till åtta anställningar som biträdande lektor, upp till fyra anställningar som senior forskningsspecialist/senior forskare (förlängning av anställning som forskarassistent) samt upp till nio konsolideringsbidrag utlysts. Programmet finansieras av Karolinska Institutets fakultetsnämnd.

Utlysningen för 2022 är avslutad.

Kontakta oss vid frågor