Instruktioner för skapande av publikationslista för interna sökande

Sökande tillhörande Karolinska Institutet kan hämta en korrekt formaterad publikationslista ur KI:s bibliometridatabas, Bibliometri Verification Toolkit.

Följ instruktionerna för att hämta en publikationslista:

1. Gå till KI Bibliometric Login och logga in med ditt KI-konto.

2. På startsidan, klicka på View / Export under My publications.

3. Kontrollera i listan att dina samtliga publikationer är verifierade; verifiera annars (om möjligt) de som saknas innan du går vidare.

4. Välj Select all och klicka på Export publications till höger.

5. Under Include indicators, klicka för:

  • summary
  • for each publication

6. Under Include links, klicka för:

  • to Medline
  • to Web of Science
  • to fulltext

7. Under Format, välj Word.

8. Kopiera de publikationer som ska inkluderas från det genererade Word-dokumentet och klistra in dem i ansökningsmallen under respektive rubrik.

Frågor?

Kontakta gärna universitetsbiblioteket: ub@ki.se eller 08-524 84 000.

SJ
Innehållsgranskare:
Jasmin Ahangaran
2024-05-28