Dekorativ bild

Registrering och rapportering av kliniska studier vid KI

Här finns samlad information kring allt du behöver tänka på när du ska registrera en klinisk läkemedelsprövning eller klinisk studie i ett kliniskt prövningsregister och rapportera resultat efter studieavslut. Du hittar svar på vilka studier som ska registreras, var de ska registreras och hur du går tillväga.

Vill du veta mer

Stöd till forskare