Problem med inloggning i PA-webben

Det finns olika anledningar till att du inte kan logga in i PA-webben.
Den vanligaste orsaken är att du har olika identiteter i våra IT-system eller att du inte är anställd på KI. En annan anledning kan vara att du inte har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Har du problem med inloggning, kontakta HR avdelningen på din institution.

Anställd

Har du svenskt personnummer eller samordningsnummer har du behörighet till PA-webben.

Logga in med ditt KI-ID och lösenord.

Har du inloggningsproblem, kontakta HR avdelningen på din institution.

Anknuten/Stipendiat/Timavlönad

Anknutna, studenter (inklusive stipendiater och doktorander utan anställning) samt timavlönade saknar behörighet till PA-webben.

Behöver du åtkomst till PA-webben, kontakta HR avdelningen på din institution.

Handläggare med Primula-behörighet

Är du en handläggare/administratör med behörighet till Primula-klienten, kontakta payroll@uf.ki.se om du har problem med din inloggning.

Behöver du åtkomst till Primula-klienten i Appcenter, använd denna guide 

Är det första gången du ska använda Primula, fråga HR avdelningen på din institution om dom har skickat in en behörighetsansökan för dig.

2022-10-19
Anna Sangert