Primulaklienten via Appcenter

Primulaklienten når du via medarbetarportalen och "digitala verktyg" eller adressen https://appcenter.ki.se

Dokument