Primula klieten via Appcenter

Primula klienten når du via medarbetarportalen och "digitala verktyg" eller adressen https://appcenter.ki.se

Dokument