Skip to main content

Praktikprogram för doktorander

Programmet vänder sig till dig som är KI-anställd doktorand och som genomgått doktorandkursen Karriärverktyg för forskare (2463). Karriärservice erbjuder upp till 20 finansierade praktikplatser på ett företag eller organisation inom olika sektorer inom medicin och hälsa.

För att vara behörig att söka måste du bifoga ett signerat intyg ’’confirmation letter’’ signerat av både handledare och HR på institution. Du måste även vara godkänd på kursen Karriärverktyg för forskare (2463). Vid antagning prioriteras doktorander på sitt tredje och fjärde år.

Medverkande företag och organisationer skickar förslag på praktikprojekt till Karriärservice och blir inbjudna till ett mingel då de sökande kan ställa frågor till företagsrepresentanterna. Nästa mingel planeras till den 20 mars, 2019.

Alla kan söka upp till tre praktikprojekt. Företagen och organisationerna genomför intervjuer med de kandidater de är intresserade av och väljer slutkandidat. Karriärservice meddelar sedan vilka som blivit erbjudna praktikplatserna.

Ansökningsprocessen

  1. För att vara behörig att söka måste kandidaten bifoga ett signerat intyg ’’confirmation letter’’ underskrivet at både handledare och HR på institutionen. Spara dokumentet med ditt NAMN, Förnamn_Efternamn_Confirmation.pdf
     
  2. Skräddarsy CV:n och följebrev till respektive praktikprojekt du vill söka (max 3). Spara dokumenten med ditt NAMN: Förnamn_Efternamn_CV_Företagsnamn.pdf och Förnamn_Efternamn_Cover-Letter_Företagsnamn.pdf
     
  3. Ladda upp ansökan här (länk till instruktioner och KI Collaboration portal) innan deadlinen. Sen ansökan kommer inte att övervägas, och vi rekommenderar att du ansöker i god tid.

Användarmanual (in English) (pdf). Uppstår det problem, skicka ett mail till career-service@ki.se.

Frågor & svar

F: Kan jag söka utan intyg från handledare och HR?
S: Nej. Karriärservice och företagen måste veta att din handledare godkänner eventuell praktik.

F: Min handledare är på resande fot och kan inte signera intyget i tid. Vad ska jag göra?
S: Be handledaren konfirmera att hen stödjer din ansökan genom att maila career-service@ki.se Be även HR signera att ditt kontrakt löper under hela praktikperioden. När din handledare är tillbaka mailar du Karriärservice slutgiltigt intyg med alla signaturer.

F: Jag försvarar min avhandling före eventuell praktik startar. Kan jag söka praktik ändå?
S: Ja, om din handledare/HR även fyller i rutan “If selected for an internship, the contract/stipend will be extended”.

F: Ska jag skicka min ansökan direkt till företaget/organisationen?
S: Nej. Du måste söka via vårt ansökningssystem och Karriärservice kommer att godkänna behörighet för att söka praktik.

F: Innebär systemet att man kan söka upp till tre praktikprojekt, utan att visa vilket som är första, andra och tredjehandsval?
S: Det är korrekt. Om du blir vald som toppkandidat till mer än ett företag kommer Karriärservice att kontakta dig och du får välja praktikplats.

F: Hur lång tid tar ansökningsprocessen?
S: Vanligtvis tar processen cirka fyra veckor efter deadline för att ladda upp ansökningarna. Information om processen skickas löpande från Karriärservice.

F: Kommer min handledare/institution kompenseras för min lönekostnad inklusive INDI?
S: Ja.

F: Hur går processen kring kompensation för min lön till?
S: Din administratör på institutionen (vanligtvis HR-personal) fyller i rekvistionsblanketten och skickar denna till Karriärservice.

F: Jag tog kursen tidigare år men blev inte utvald för praktik. Kan jag söka igen?
S: Ja. Om din handledare godkänner och signerar intyget.

F: Jag har hittat en praktikplats på egen hand. Kan jag bli kompenserad för min praktiklön av Karriärservice?
S: Nej.

F: Jag har förslag på ett praktikföretag som inte varit med tidigare i programmet som kan vara av intresse för andra doktorander. Vad kan jag göra för att få med företaget i programmet?
S: Du kan föreslå Karriärservice att kontakta företaget för att höra om de är intresserade av att medverka.

F: När annonseras nästa omgång av praktikprojekt för doktorander?
S: I mars 2019.

Contact

Ayla De Paepe

Karriärsamordnare som ger stöd till doktorander
852486132