Doktorandkurs - Karriärverktyg för forskare

Lär dig mer om vilka karriärmöjligheter som finns efter disputation och hur du kan använda dina färdigheter som du erhållit under din forskarutbildning. Antagna doktorander i kursen får också möjlighet att söka en månads finansierad praktik på ett företag eller i en organisation inom den offentliga eller privata sektorn.

Under kursen får du reflektera över olika karriärmöjligheter. Karriärvägar både inom och utanför akademin samt starta eget/entreprenörskap presenteras och diskuteras.

Andra moment som ingår är jobbsökarstrategier, projektledning, nätverksövningar och hur man använder kommunikationsfärdigheter i olika sammanhang.

Ansökan

Nästa kursomgång är Hösttermin 2024, och är öppet mellan måndag 15 april – måndag 6 maj 2024.

Här är en direkt länk till kursen i katalogen med doktorandkurser, där du kan läsa mer om innehållet i årets kurs.

Titta även på Viktigt när du söker forskarutbildningskurser infon.

Schema

Kursen anordnas personligen i år. Som alltid är det fördelat på flera veckor och motsvarar en vecka på heltid (40 timmar).

Se kursen's engelska sida för mer info.

Praktik

Karriärservice rekryterar företag och organisationer som utlyser praktikprojekt till deltagarna på kursen. Mer information finns på sidan avsedd för praktikprogram för doktorander.

Graphical overview of the internship process for PhD students organized by KI Career Service

Kontakt

VP
Innehållsgranskare:
2024-04-20