Praktikprogram för doktorander

Programmet vänder sig till dig som är KI-anställd doktorand och som genomgått doktorandkursen Karriärverktyg för forskare (2463). Karriärservice erbjuder upp till 20 finansierade praktikplatser par termin på ett företag eller organisation inom olika sektorer inom medicin och hälsa.
Detta program stöds ekonomiskt av Kommittén för Forskarutbildning (KFU) KI

OBS Uppdateringar och aktuella projekt finns på engelska sidan.

Behörighet

För att vara behörig att söka måste du:

 1. Vara Doktorand
 2. Vara anställd på KI (som doktorand eller annat) under praktikperioden
 3. Gått kursen "Career Skills for Scientists"
      - i samband med praktikutlysningen
      - någon gång innan praktikutlysningen, så länge att du inte har fått praktik igenom Karriärservice tidigare
 4. Få samtycke av både din chef och HR på institutionen

Allmän process

Medverkande företag och organisationer skickar förslag på praktikprojekt till Karriärservice som utlyser praktikprojekten. Sökande kan ställa frågor till företagsrepresentanterna på ett företagsmingel och kan söka upp till tre projekt per utlysning. Företagen och organisationerna genomför intervjuer med de kandidater de är intresserade av och väljer slutkandidat. Karriärservice meddelar sedan vilka som blivit erbjudna praktikplatserna.

Graphical overview of the internship process for PhD students organized by KI Career Service

Ansökningsprocessen

  1. Få samtycke av både din chef och HR på institutionen och fyll i ett ’’confirmation letter’’.
    Spara dokumentet med ditt NAMN: Förnamn-Efternamn_Confirmation.pdf
  2. Skräddarsy CV:n och följebrev till respektive praktikprojekt du vill söka (max 3). Spara dokumenten med ditt NAMN: Förnamn-Efternamn_CV_Företagsnamn.pdf och Förnamn-Efternamn_Cover-Letter_Företagsnamn.pdf
  3. Ladda upp dina dokument till KIs samarbetsportal genom att gå till det relevanta projektet under rubriken "Aktuella praktikprojekt". Ansökningar som inkommer senare beaktas inte, och vi rekommenderar att du ansöker i god tid.
  4. Du kan titta på eller ändra dina ansökningar efteråt genom att logga in på rekryteringssystemet.

 

Uppstår det problem, skicka ett mail till career-service@ki.se.

Aktuella praktikprojekt

Se praktikplatser att söka just nu på den engelska sidan

Frågor & svar

Behörighet

 

F: Kan jag söka utan intyg från handledare och HR?
S: Nej. Karriärservice och företagen måste veta att din handledare godkänner eventuell praktik.

F: Min handledare är på resande fot och kan inte signera intyget i tid. Vad ska jag göra?
S: Be handledaren konfirmera att hen stödjer din ansökan genom att maila career-service@ki.se Be även HR signera att ditt kontrakt löper under hela praktikperioden. När din handledare är tillbaka mailar du Karriärservice slutgiltigt intyg med alla signaturer.

F: Jag försvarar min avhandling före eventuell praktik startar. Kan jag söka praktik ändå?
S: Ja, om din handledare/HR även fyller i rutan “If selected for an internship, the contract/stipend will be extended”.

F: Jag tog kursen tidigare år men blev inte utvald för praktik. Kan jag söka igen?
S: Ja. Om din handledare godkänner och signerar intyget.

 

Ansökan

 

F: Ska jag skicka min ansökan direkt till företaget/organisationen?
S: Nej. Du måste söka via vårt ansökningssystem och Karriärservice kommer att godkänna behörighet för att söka praktik.

F: Innebär systemet att man kan söka upp till tre praktikprojekt, utan att visa vilket som är första, andra och tredjehandsval?
S: Det är korrekt. Om du blir vald som toppkandidat till mer än ett företag kommer Karriärservice att kontakta dig och du får välja praktikplats.

 

Matchning och praktik

 

F: Hur lång tid tar ansökningsprocessen?
S: Vanligtvis tar processen cirka fyra veckor efter deadline för att ladda upp ansökningarna. Information om processen skickas löpande från Karriärservice.

F: Företaget erbjöd mig praktik direkt (inte via KI Career Service), ska jag acceptera det?
S: Du kan, och borde informera oss i så fall, men ditt beslut kommer att vara slutgiltigt och du kan inte se hur de andra företagen du sökte rankade dig. Vi rekommenderar att du väntar tills du hör från oss och har all information innan du går in på ett projekt.

F: Kan vissa praktikplatser utföras från mitt "hemmakontor" istället för på plats?
S: Det är möjligt, och vissa projekt kommer nämna detta alternativ. Det kan dock vara bra att ta möjligheten att se kontoret och träffa kollegor, så att du kan dra nytta av nätverksmöjligheterna. Det hjälper dig även att respektera din praktiktid och undvika att arbeta 100% för flera jobb (t.ex. praktik och doktorsexamen) på samma gång. Av dessa skäl rekommenderar vi att du arbetar på plats om du kan.

Rekvisition

 

F: Kommer min handledare/institution kompenseras för min lönekostnad inklusive INDI?
S: Ja.

F: Hur går processen kring kompensation för min lön till?
S: Din administratör på institutionen (vanligtvis HR-personal) fyller i rekvistionsblanketten och skickar denna till Karriärservice.

 

Andra praktikplatser

 

F: Jag har hittat en praktikplats på egen hand. Kan jag bli kompenserad för min praktiklön av Karriärservice?
S: Nej, ansökan måste gå igenom oss och det måste finnas öppen konkurrens om praktikplatsen.

F: Jag har förslag på ett praktikföretag som inte varit med tidigare i programmet som kan vara av intresse för andra doktorander. Vad kan jag göra för att få med företaget i programmet?
S: Du kan föreslå KI Karriärservice att kontakta företaget för att höra om de är intresserade av att medverka.

Kontakt

Frågor? Mejl career-service@ki.se

AO
Innehållsgranskare:
2024-04-08