Skip to main content

Parkering

Personalparkering

För att få parkera till personaltaxa på campusområdena krävs en personaldekal som förnyas varje år. Personaldekaler beställs och delas ut inom varje institution.
Universitetsförvaltningens personal kan hämta dekaler i receptionen på Nobels väg 6.

Parkeringsavgift till personalpris kan också betalas månads- eller årsvis istället för vid varje parkeringstillfälle. Månads- eller årskort beställs av kundtjänst
hos Aimo Park, telefon 0771-96 90 06.

Den som har personaldekal och betalar avgift enligt personaltaxa på sitt ordinarie arbetsställe kan använda samma parkeringsbiljett på Akademiska Hus övriga parkeringar i Stockholm.

Fordon med handikapptillstånd

Ni som har ett fordon med handikapptillstånd parkerar avgiftsfritt utom på tidsbegränsad korttidsparkering. Tillgänglighetskartor för Solna och Flemingsberg campus finns hos Akademiska hus.

Campus Solna

Parkering på universitetsområdet

Campus Flemingsberg

Parkering på universitetsområdet