Översikt över registrerings- och rapporteringsprocessen

Processen för registrering och rapportering av resultat för kliniska läkemedelsprövningar och kliniska studier vid Karolinska Institutet (KI) baseras på specifika regler och krav som fastställts av nationella och internationella institutioner, etiska skyldigheter och kliniska prövningsregister. Även om de specifika förfarandena och kraven för registrering och rapportering skiljer sig mellan kliniska läkemedelsprövningar och kliniska studier, illustreras en generell översikt av processen nedan.

Översikt registrering