S1.KI SÖS Utbildning

Organisation: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Utbildning, 171 77 Stockholm

Grupper

S1.KI SÖS Utbildning.Läkarprogrammet
S1.KI SÖS Utbildning.Specialistsjuksköterskeprogrammen
S1.KI SÖS Utbildning.Sjuksköterskeprogrammet

Anställda

Sebastian Bjöhle adjunkt
Katarina Bohm lektor/sjuksköterska
Jenny Bolk adjungerad adjunkt
Susanna Erson Bonde Anknuten till Undervisning/handledning
Ami Fagerdahl lektor/sjuksköterska
Mattias Fernberg Anknuten till Undervisning/handledning
Margaretha Forsberg Larm adjunkt
Yvonne Freund-Levi lektor/överläkare
Anneli Hallin Anknuten till Undervisning/handledning
Uffe Hylin lektor/överläkare
Eva Joelsson Alm lektor/universitetssjuksköterska
Pontus Lantz adjunkt
Jakob Lederman adjungerad adjunkt
Patrik Lyngå adjungerad adjunkt
Agnes Modin Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Möller adjungerad adjunkt
Thomas Nyström professor/överläkare
Charlotta Olivecrona adjungerad adjunkt
Martina Persson lektor/överläkare
Fredrik Perätalo universitetsadjunkt
Stephanie Rudberg Anknuten till Undervisning/handledning
Annika Sandelin adjunkt
Anders Sondén lektor/överläkare
Malin Stenman adjungerad adjunkt
Eva Torbjörnsson adjungerad adjunkt
Kristina Tärk Anknuten till Undervisning/handledning
Helene Vestberg Anknuten till Undervisning/handledning
Veronica Vicente adjungerad adjunkt
Kristian Ängeby lektor/specialistläkare