S1.KI SÖS Utbildning

Organisation: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Utbildning, 171 77 Stockholm

Grupper

S1.KI SÖS.Utbildning läkarprogrammet
S1.KI SÖS.Utbildning specialistsjuksköterskeprogrammen
S1.KI SÖS Utbildning.Sjuksköterskeprogrammet

Anställda

Anne-Marie Blomfeldt Anknuten till Undervisning/handledning
Katarina Bohm lektor/sjuksköterska
Jenny Bolk adjunkt, adjungerad
Ann-Mari Fagerdahl lektor/sjuksköterska
Uffe Hylin lektor/överläkare
Denis Jakopovic adjunkt
Eva Joelsson Alm universitetslektor, bitr
Jakob Lederman adjunkt
Anna Möller adjunkt, adjungerad
Thomas Nyström professor/överläkare
Charlotta Olivecrona adjunkt, adjungerad
Martina Persson lektor/överläkare
Fredrik Perätalo universitetsadjunkt
Veronica Ramirez Johansson adjunkt, adjungerad
Annika Sandelin Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Sondén lektor/överläkare
Malin Stenman adjunkt, adjungerad
Eva Styrwoldt universitetsadjunkt
Eva Torbjörnsson adjunkt, adjungerad
Helene Vestberg Anknuten till Undervisning/handledning
Kristian Ängeby lektor/specialistläkare