S1.KI SÖS Utbildning.Specialistsjuksköterskeprogrammen

Organisation: S1.KI SÖS Utbildning

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Utbildning Specialistsjuksköterskeprogrammen, 118 83 Stockholm

Grupper

S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet.Ambulans
S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet.Operation
S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet.Övrigt

Anställda

Sebastian Bjöhle adjunkt
Katarina Bohm lektor/sjuksköterska
Susanna Erson Bonde Anknuten till Undervisning/handledning
Ami Fagerdahl lektor/sjuksköterska
Mattias Fernberg Anknuten till Undervisning/handledning
Anneli Hallin Anknuten till Undervisning/handledning
Eva Joelsson Alm lektor/universitetssjuksköterska
Pontus Lantz adjunkt
Jakob Lederman adjungerad adjunkt
Patrik Lyngå adjungerad adjunkt
Charlotta Olivecrona adjungerad adjunkt
Fredrik Perätalo universitetsadjunkt
Stephanie Rudberg Anknuten till Undervisning/handledning
Annika Sandelin adjunkt
Malin Stenman adjungerad adjunkt
Eva Torbjörnsson adjungerad adjunkt
Kristina Tärk Anknuten till Undervisning/handledning
Helene Vestberg Anknuten till Undervisning/handledning
Veronica Vicente adjungerad adjunkt