S1.KI SÖS.Utbildning specialistsjuksköterskeprogrammen

Organisation: S1.KI SÖS

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Utbildning specialistsjuksköterskeprogrammen, 118 83 Stockholm

Grupper

S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet Ambulans
S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet Operation
S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet Övrigt

Anställda

Anne-Marie Blomfeldt Anknuten till Undervisning/handledning
Katarina Bohm lektor/sjuksköterska
Ann-Mari Fagerdahl universitetslektor, bitr
Denis Jakopovic adjunkt
Eva Joelsson Alm universitetslektor, bitr
Jakob Lederman adjunkt
Charlotta Olivecrona adjunkt, adjungerad
Fredrik Perätalo universitetsadjunkt
Veronica Ramirez Johansson adjunkt, adjungerad
Annika Sandelin Anknuten till Undervisning/handledning
Malin Stenman adjunkt, adjungerad
Eva Styrwoldt universitetsadjunkt
Eva Torbjörnsson adjunkt, adjungerad
Helene Vestberg Anknuten till Undervisning/handledning