S1.KI SÖS.Utbildning specialistsjuksköterskeprogrammen

Organisation: S1.KI SÖS Utbildning

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Utbildning specialistsjuksköterskeprogrammen, 118 83 Stockholm

Grupper

S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet Ambulans
S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet Operation
S1.KI SÖS.Specialistsjuksköterskeprogrammet Övrigt

Anställda

Anne-Marie Blomfeldt Anknuten till Undervisning/handledning
Katarina Bohm lektor/sjuksköterska
Ann-Mari Fagerdahl lektor/sjuksköterska
Denis Jakopovic adjunkt
Eva Joelsson Alm universitetslektor, bitr
Jakob Lederman adjunkt
Charlotta Olivecrona adjunkt, adjungerad
Fredrik Perätalo universitetsadjunkt
Veronica Ramirez Johansson adjunkt, adjungerad
Annika Sandelin Anknuten till Undervisning/handledning
Malin Stenman adjunkt, adjungerad
Eva Styrwoldt universitetsadjunkt
Eva Torbjörnsson adjunkt, adjungerad
Helene Vestberg Anknuten till Undervisning/handledning