S1.KI SÖS.Utbildning läkarprogrammet

Organisation: S1.KI SÖS

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Utbildning läkarprogrammet, 118 83 Stockholm

Grupper

S1.KI SÖS.Läkarprogrammet DSM2
S1.KI SÖS.Läkarprogrammet Gemensamt
S1.KI SÖS.Läkarprogrammet Internmedicin
S1.KI SÖS.Läkarprogrammet inriktning Kirurgi
S1.KI SÖS.Läkarprogrammet inriktning Pediatrik
S1.KI SÖS.Läkarprogrammet inriktning Repr/utv, utveckling

Anställda

Uffe Hylin lektor/överläkare
Anna Möller adjunkt, adjungerad
Thomas Nyström professor/överläkare
Martina Persson lektor/överläkare
Anders Sondén lektor/överläkare
Kristian Ängeby lektor/specialistläkare