H7.Hjärt och lungsjukdomar

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hjärt och lungsjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Hjärt och lungsjukdomar.Jensen-Urstad
H7.Hjärt och lungsjukdomar.Mjösberg
H7.Hjärt och Lungsjukdomar.Haugaa

Anställda

Lars I. Andersson Anknuten till Forskning
Sara Barsch Cornacchini Anknuten till Forskning
Hamid Bastani Anknuten till Forskning
Ivana Bulatovic Anknuten till Forskning
Carina Carnlöf Anknuten till Forskning
Barbro Dahlen Anknuten till Forskning
Catarina Djupsjö Anknuten till Forskning
Nikola Drca Anknuten till Forskning
Johanna Emgård forskningstekniker
Mats Thomas Flodin Anknuten till Forskning
Theo Gulen Anknuten till Forskning
Loghman Henareh Anknuten till Forskning
Per Insulander Anknuten till Forskning
Mats Jensen-Urstad Professor Emeritus/Emerita
Göran Kennebäck Anknuten till Forskning
Ann-Sofie Lantz forskningssköterska
Stefan Lind Anknuten till Forskning
Dmitri Matan Anknuten till Forskning
Agneta Månsson-Broberg adjungerad adjunkt
Anders Sahlén Anknuten till Forskning
Maria Sparreman Mikus postdoktor
Emma Svennberg Anknuten till Forskning
Christer Sylven Anknuten till Forskning
Karolina Elizabeth Szummer Anknuten till Forskning
Oksana Tenselius Anknuten till Forskning
Eva Wallén Nielsen Anknuten till Forskning
Georgios Vavilis Anknuten till Forskning
Marit Westman Anknuten till Forskning
Eline Wu Anknuten till Forskning
Eva Wärdell Anknuten till Forskning
Valentyna Yasinska Doktorand
Shams Younis-Hassan Anknuten till Forskning