H7.Hjärt och lungsjukdomar

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hjärt och lungsjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Hjärt och lungsjukdomar.Jensen-Urstad
H7.Hjärt och lungsjukdomar.Dahlen

Anställda

Stefan Agewall Anknuten till Undervisning/handledning
Hamid Bastani Anknuten till Forskning
Apostolos Bossios Anknuten till Forskning
Ivana Bulatovic Annan grund
Carina Carnlöf Anknuten till Forskning
Barbro Dahlen professor, adjungerad
Nikola Drca Anknuten till Forskning
Jonas Faxén Anknuten till Forskning
Mats Thomas Flodin Anknuten till Forskning
Pia Ghosh Anknuten till Forskning
Loghman Henareh Anknuten till Forskning
Per Insulander Anknuten till Forskning
Mats Jensen-Urstad professor, adjungerad
Kerstin Johansson Annan grund
Kerstin Jonsson Annan grund
Göran Kennebäck Anknuten till Forskning
Ann-Sofie Lantz forskningssköterska
Nikolaos Lazarinis Anknuten till Forskning
Anders Sahlén Anknuten till Forskning
Christer Sylven Anknuten till Forskning
Karolina Elizabeth Szummer Anknuten till Forskning
Eva Wärdell Anknuten till Forskning