H7.Hjärt och lungsjukdomar

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hjärt och lungsjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Hjärt och lungsjukdomar.Jensen-Urstad
H7.Hjärt och lungsjukdomar.Dahlen
H7.Hjärt och Lungsjukdomar.Haugaa

Anställda

Stefan Agewall Anknuten till Undervisning/handledning
Hamid Bastani Anknuten till Forskning
Apostolos Bossios senior forskare
Ivana Bulatovic Anknuten till Forskning
Carina Carnlöf Anknuten till Forskning
Barbro Dahlen Anknuten till Forskning
Nikola Drca Anknuten till Forskning
Jonas Faxén Anknuten till Forskning
Mats Thomas Flodin Anknuten till Forskning
Pia Ghosh Anknuten till Forskning
Theo Gulen Anknuten till Forskning
Kristina Haugaa professor/överläkare
Loghman Henareh Anknuten till Forskning
Per Insulander Anknuten till Forskning
Mats Jensen-Urstad Professor Emeritus/Emerita
Kerstin Johansson Annan grund
Göran Kennebäck Anknuten till Forskning
Ann-Sofie Lantz forskningssköterska
Nikolaos Lazarinis Anknuten till Forskning
Agneta Månsson-Broberg adjungerad adjunkt
Anders Sahlén Anknuten till Forskning
Frida Sjöland Annan grund
Maria Sparreman Mikus postdoktor
Emma Svennberg Anknuten till Forskning
Christer Sylven Anknuten till Forskning
Karolina Elizabeth Szummer Anknuten till Forskning
Eva Wärdell Anknuten till Forskning
Shams Younis-Hassan Anknuten till Forskning