H7.Hjärt och lungsjukdomar.Jensen-Urstad

Organisation: H7.Hjärt och lungsjukdomar

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hjärt och lungsjukdomar Jensen-Urstad, 171 77 Stockholm

Anställda

Hamid Bastani Anknuten till Forskning
Carina Carnlöf Anknuten till Forskning
Catarina Djupsjö Anknuten till Forskning
Nikola Drca Anknuten till Forskning
Mats Thomas Flodin Anknuten till Forskning
Loghman Henareh Anknuten till Forskning
Per Insulander Anknuten till Forskning
Mats Jensen-Urstad Professor Emeritus/Emerita
Göran Kennebäck Anknuten till Forskning
Anders Sahlén Anknuten till Forskning
Emma Svennberg Anknuten till Forskning
Christer Sylven Anknuten till Forskning
Karolina Elizabeth Szummer Anknuten till Forskning