H7.Metabolism/ICMC.Betsholtz

Organisation: H7.Metabolism/ICMC

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Metabolism/ICMC Betsholtz, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Metabolism/ICMC.Betsholtz.Vanlandewijck

Anställda

Christer Betsholtz professor
Byambajav Buyandelger forskningsspecialist
Francesca Del Gaudio forskningsspecialist
Zaher El Beck Anknuten till Forskning
Sonja Gustafsson forskningsingenjör
Liqun He Anknuten till Forskning
Marie Jeansson forskare
Jianping Liu forskningsspecialist
Giuseppe Mocci bioinformatiker
Gianluca Moretti Anknuten till Forskning
Lars Muhl forskare
Elisabeth Raschperger senior lab manager
Martin Uhrbom doktorand
Michael Vanlandewijck forskare