H7.Metabolism/ICMC.Betsholtz

Organisation: H7.Metabolism/ICMC

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Metabolism/ICMC Betsholtz, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Metabolism/ICMC.Betsholtz.Vanlandewijck

Anställda

Christer Betsholtz professor
Byambajav Buyandelger forskningsingenjör
Zaher Elbeck doktorand-L
Guillem Genové senior lab manager
Sonja Gustafsson forskningsingenjör
Liqun He Anknuten till Forskning
Marie Jeansson forskare
Jianping Liu senior lab manager
Yuyang Miao Anknuten till Forskning
Giuseppe Mocci bioinformatiker
Lars Muhl forskare
Elisabeth Raschperger senior lab manager
Martin Uhrbom doktorand
Michael Vanlandewijck forskare