Skip to main content

H5.Klin Kemi

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Kemi, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Klin Kemi.Parini
H5.Klin Kemi.Helander
H5.Klin Kemi.Björkhem/Diczfalusy
H5.Klin Kemi.Klin Kemi Övriga
H5.Klin Kemi.Tietge

Anställda

Lisa Arodin avdelningsadministratör
Ingemar Björkhem Anknuten till Forskning
Germán Camejo Anknuten till Forskning
Jia Congzhuo Anknuten till Forskning
Ulf Diczfalusy Anknuten till Forskning
Gösta Eggertsen Anknuten till Undervisning/handledning
Paolo Garagnani Anknuten till Forskning
Eleonora Giorgio Anknuten till Forskning
Magnus Daniel Hansson Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Helander professor, adjungerad
Maura Heverin adjunkt
Haijuan Hu Anknuten till Forskning
Tomas Jakobsson Anknuten till Forskning
Britta Landin Anknuten till Forskning
Yu Lei Annan grund
Karin Littman
Kristian Löwbeer Anknuten till Undervisning/handledning
Anita Lövgren Sandblom laboratorietekniker
Mirko Minniti Anknuten till Forskning
Maria Olin biomedicinsk analytiker
Matteo Pedrelli forskningssamordnare
Camilla Pramfalk adjunkt, adjungerad
Anna-Klara Rundlöf lektor
Johan Saldeen Anknuten till Forskning
Rajendra Tangirala Anknuten till Forskning
Uwe Tietge professor/sjukhuskemist
Veronika Tillander universitetsadjunkt
Staffan Wallin universitetsadjunkt
Maria Watter lektor
Elisabeth Wiklund adjunkt, adjungerad