H5.Klin Kemi

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Kemi, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Klin Kemi.Parini
H5.Klin Kemi.Helander
H5.Klin Kemi.Björkhem/Diczfalusy
H5.Klin Kemi.Klin Kemi Övriga
H5.Klin Kemi.Tietge

Anställda

Lisa Arodin avdelningsadministratör
Ingemar Björkhem Anknuten till Forskning
Jia Congzhuo Anknuten till Forskning
Ulf Diczfalusy Anknuten till Forskning
Gösta Eggertsen Anknuten till Undervisning/handledning
Paolo Garagnani Anknuten till Forskning
Anita Gattei Anknuten till Forskning
Francesca Grassi Anknuten till Forskning
Magnus Daniel Hansson Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Helander professor, adjungerad
Maura Heverin adjunkt
Tomas Jakobsson Anknuten till Forskning
Mats Johansson föreståndare
Britta Landin Anknuten till Forskning
Yu Lei postdoktor
Doris Lund-Egloff adjunkt
Kristian Löwbeer Anknuten till Undervisning/handledning
Anita Lövgren Sandblom laboratorietekniker
Mirko Minniti Anknuten till Forskning
My Nguyen laboratoriesamordnare
Maria Olin Anknuten till Forskning
Paolo Parini professor/överläkare
Matteo Pedrelli forskningssamordnare
Camilla Pramfalk Anknuten till Undervisning/handledning
Anna-Klara Rundlöf lektor
Johanna Rönnqvist adjunkt, adjungerad
Johan Saldeen Anknuten till Forskning
Rajendra Tangirala Anknuten till Forskning
Uwe Tietge professor/sjukhuskemist
Veronika Tillander universitetsadjunkt
Staffan Wallin universitetsadjunkt
Matilde Venturi Anknuten till Forskning
Annika Österdahl laboratorietekniker