H5.Klin Kemi.Parini

Organisation: H5.Klin Kemi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Kemi Parini, 171 77 Stockholm

Anställda

Alice Berti Anknuten till Forskning
Daniele Dall'Olio Anknuten till Forskning
Paolo Garagnani Anknuten till Forskning
Anita Gattei Anknuten till Forskning
Francesca Grassi Anknuten till Forskning
Mirko Minniti Anknuten till Forskning
Maria Olin Anknuten till Forskning
Paola Paci Anknuten till Forskning
Paolo Parini professor/överläkare
Matteo Pedrelli forskningssamordnare
Enrico Petrillo Anknuten till Forskning
Peter Saliba Gustafsson Anknuten till Forskning