H5.Klin Kemi.Helander

Organisation: H5.Klin Kemi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Kemi Helander, 171 77 Stockholm

Anställda

Anders Helander professor, adjungerad