Skip to main content

Organisation:

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Groups

H1.Fysioterapi.Nygren-Bonnier
H1.Fysioterapi.Opava
H1.Fysioterapi.Franzen
H1.Fysioterapi.Ytterberg
H1.Fysioterapi.Hagströmer

Employees

Lisbet Broman Anknuten till Forskning
Emma Swärdh adjunkt
Emelie Butler Anknuten till Undervisning/handledning
Tony Bohman adjunkt
Susanne Pettersson Anknuten till Forskning
Christina Olsson Anknuten till Undervisning/handledning
Annika Pettersson adjunkt, adjungerad
Carl Willers Anknuten till Forskning
Graciela Rovner Anknuten till Undervisning/handledning
Elisabeth Rydwik lektor/sjukgymnast
David Conradsson lektor, biträdande
Andreas Monnier Anknuten till Forskning
Carina Thorstensson Anknuten till Forskning
Amanda Ek adjunkt, adjungerad
Kristina Kindblom adjunkt
Yvonne Kahlin adjunkt
Malin Freidle doktorand
Anna Törnberg adjunkt, adjungerad
Clare Ardern forskare
Riccardo Lo Martire doktorand
Joanna Kvist lektor
Sverker Johansson lektor, adjungerad
Andreas Wallin doktorand
Anna Svensson-Raskh doktorand
Annika Ericson adjunkt, adjungerad
Nina Jutterström adjunkt, adjungerad
Anna Beling forskningsassistent
Marie Halvorsen adjunkt
Patrik Karlsson
Erika Franzen lektor/sjukgymnast
Niklas Löfgren Anknuten till Undervisning/handledning
Sebastian Lindblom doktorand
Hanna Johansson doktorand
Lisbeth Minet Anknuten till Forskning
Helena Larsson
Mari Lundberg Anknuten till Undervisning/handledning
Eling De Bruin professor
Alexandra Halvarsson adjunkt, adjungerad
Sara Dahllöv adjunkt, adjungerad
Cecilia Norrbrink adjunkt
Nathalie Frisendahl doktorand
Cecilia Friden Anknuten till Undervisning/handledning
Gabriele Biguet adjunkt
Ellinor Nordström administratör
Malin Nygren-Bonnier lektor/sjukgymnast
Emelie Karlsson doktorand
Petra Koski forskningsassistent
Marie Weigardh adjunkt
Anna-Karin Welmer lektor
Nina Brodin lektor/sjukgymnast
Andrea Margareta Porserud
Karin Harms-Ringdahl Anknuten till Forskning
Kirsti Skavberg Roaldsen Anknuten till Forskning
Eva Rasmussen Barr Annan grund
Agneta Ståhle Anknuten till Undervisning/handledning
Malin Mattsson Anknuten till Forskning
Roman Kuster
Tom Torstensen doktorand
Matthias Tegern forskningssamordnare
Charlotte Ytterberg lektor/sjukgymnast
Björn Äng Anknuten till Forskning
Disa Sommerfeld Anknuten till Undervisning/handledning
Annelie Söderlund Anknuten till Undervisning/handledning
Pernilla Sönnerfors doktorand
John Ressman
Anna Martina Bendt
Lena Nilsson-Wikmar professor, senior
Linda Ekenros adjunkt
Birgitta Nordgren adjunkt
Kathrin Dellblad samordnare
Breiffni Leavy adjunkt
Veronica Balkefors adjunkt
Philip Von Rosen postdoktor
Conran Joseph postdoktor
Charlotte Thurston Anknuten till Forskning
Alyssa Dufour Anknuten till Forskning
Jevgenia Kasyanova adjunkt, adjungerad
Karin Nordström adjunkt, adjungerad
Jenny Ivö adjunkt, adjungerad
Annika Gustafsson adjunkt, adjungerad
Joanna Petterson vaktmästare
Adrienne Levy Berg adjunkt
Kerstin Wahman adjunkt, adjungerad
Åsa Dedering lektor, adjungerad
Ulrika Wallbing adjunkt
Maria Lindström adjunkt
Martina Bergenroth samordnare
Marian Papp Anknuten till Undervisning/handledning
Christina Helging Opava professor/sjukgymnast
Wilhelmus Grooten lektor
Maria Hagströmer lektor
Marie Kierkegaard lektor
Lucian Bezuidenhout forskningsassistent
Elena Tseli adjunkt
Elin Johansson adjunkt
Charlotte Thurston forskningsassistent
Franziska Albrecht Anknuten till Forskning