H1.Fysioterapi.Nygren-Bonnier

Organisation: H1.Fysioterapi

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Nygren-Bonnier, 171 77 Stockholm

Anställda

Alexandra Halvarsson Anknuten till Forskning
Tobias Holmlund biträdande lektor
Helena Larsson forskare
David Moulaee Conradsson adjunkt
Malin Nygren-Bonnier lektor/fysioterapeut
Kirsti Skavberg Roaldsen Anknuten till Forskning
Agneta Ståhle Professor Emeritus/Emerita
Annie Svensson Anknuten till Forskning
Anna Svensson-Raskh postdoktor
Pernilla Sönnerfors Anknuten till Forskning
Matthias Tegern Anknuten till Forskning
Elena Tseli adjunkt
Anna Törnberg Doktorand