H1.Fysioterapi.Franzen

Organisation: H1.Fysioterapi

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Franzen, 171 77 Stockholm

Anställda

Franziska Albrecht postdoktor
Mikael Andersson postdoktor
Martina Bendt Doktorand
Lucian Bezuidenhout postdoktor
Erika Franzén professor/sjukgymnast
Malin Freidle doktorand
Linda Jaktholm forskningsassistent
Hanna Johansson postdoktor
Conran Joseph Anknuten till Forskning
Petra Koski forskningsassistent
Alexander Kvist doktorand
Johanna Lampe doktorand
Breiffni Leavy adjunkt
Jenny Sedhed doktorand
Fredrik Tinmark Anknuten till Forskning
Andreas Wallin doktorand