H1.Fysioterapi.Franzen

Organisation: H1.Fysioterapi

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Franzen, 171 77 Stockholm

Anställda

Franziska Albrecht postdoktor
Martina Bendt Anknuten till Forskning
Lucian Bezuidenhout postdoktor
Erika Franzén professor/fysioterapeut
Malin Freidle Anknuten till Forskning
Sophia Monica Humphries postdoktor
Linda Jaktholm forskningsassistent
Hanna Johansson postdoktor
Conran Joseph Anknuten till Forskning
Petra Koski forskningsassistent
Alexander Kvist doktorand
Hanna Lagerlund doktorand
Lisa Sandberg doktorand
Jenny Sedhed doktorand
Charlotte Thurston doktorand
Andreas Wallin postdoktor